مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مقدمه ای بر یادگیری معکوس - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مقدمه ای بر یادگیری معکوس - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه - نشریه Sage

ترجمه مقاله نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله چالش های آموزش مشترک در کلاس های فراگیر مالزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های آموزش مشترک در کلاس های فراگیر مالزی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آموزش زبان ارتباطی و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

ترجمه مقاله آموزش زبان ارتباطی و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ادراک کارفرمایان و مربیان در آموزش حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادراک کارفرمایان و مربیان در آموزش حسابداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فراگیری زبان - از رویدادهای زبانی تا رابطه بین ایده ها

ترجمه مقاله فراگیری زبان - از رویدادهای زبانی تا رابطه بین ایده ها

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11