ترجمه مقاله به کارگیری رویکرد تکلیف محور در بهبود بخشی شیوایی و دقت گفتار دانش آموزان

ترجمه مقاله به کارگیری رویکرد تکلیف محور در بهبود بخشی شیوایی و دقت گفتار دانش آموزان
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
به کارگیری رویکرد تکلیف محور (task based) در بهبود بخشی شیوایی و دقت گفتار دانش آموزان
عنوان انگلیسی
Using Task-Based Approach in Improving the Students’ Speaking Accuracy and Fluency
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2334-296X
کد محصول
11129
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
مجله آموزش و توسعه انسانی - Journal of Education and Human Development
دانشگاه
دانشگاه محمديه ماكاسار
کلمات کلیدی
گفتار، رویکرد تکلیف محور، شیوایی و دقت
کلمات کلیدی انگلیسی
Speaking
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.15640/jehd.v4n3a19
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مرورآثار مربوطه
1. 2. تعریف "تکلیف"
2 .2.عناصر تکلیف
3. 2. تعریف رویکرد تکلیف محور
3.مولفات چارچوب رویکرد تکلیف محور
3.متد تحقیق
1. 3.محل تحقیق
2. 3. شاخص ها و متغیر های تحقیق
3 .3. ابزار تحقیق
4. 3. موضوع تحقیق
5. 3. روش جمع آوری اطلاعات
4. یافته ها
1.بهبودی دقت گفتار دانش آموزان
2.بهبودی شیوایی گفتار دانش آموزان
3.بهبودی مهارت گفتار دانش آموزان
4.بهبودی فعال بودن دانش آموزان در فرآیند یادگیری و آموزش
5.نتیجه
1. 5. نتیجه
2. 5. پیشنهادات
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11129-IranArze     11129-IranArze1     11129-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This research aimed to find the improvement of the students’ speaking Accuracy and Fluency by using Taskbased Approach at SMA Negeri 2 Sungguminasa Kab. Gowa in the 2013/2014 Academic Year. Task-based Approach was used in a Classroom Action Research (CAR). The research had been conducted in two cycles, each cycle consist of four meetings. It employed speaking test as instrument. A number of research subjects were 37 students in class XI. The instruments were speaking test and observation. The research findings showed that Task-based Approach could improve the students’ speaking skill from cycle I to cycle II. The students’ achievement from D-Test to cycle I was 12.50%, and after finishing cycle II the students’ achievement became 16.27%. Based of the research findings, the researcher concludes that Task-based Approach gave a significant contribution in learning process of speaking accuracy and fluency.

1. Introduction

Problems in teaching and learning English as a Foreign Language (TEFL) relates to both teachers and learners. This problem is partly affected by teaching methods. Lochana & Deb (2006) state that most EFL teachers teach language by lecturing and focusing on grammatical rules instead of language use. It is much more effective to teach language from context and meaning (Ellis, 2003). Teachers often provide insufficient opportunities for learners to practice English. To make thesituation worse, both teachers and learners frequently use Indonesian language throughout English classes.

5.2. Suggestion

Based on the findings above, the researcher states suggestions as follows:

1. The English teachers are suggested that the use of Task-based Approach as one of the alternative ways to improve students’ speaking skill to improve their potential or their skill as educators in giving guidance or information to the students in learning and teaching speaking process so that the studens are able to understand materials easily.

2. The students are expected to increase their ability in learning speaking through Task-based Approach.

3. The English teachers are expected to create many ways or some teaching method and strategy in English learning and teaching process for the sake of education qualities improvement in Indonesia. 4. For the next researcher, the result of the study can be used as an additional reference or further research with different discussion.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد تکلیف محور برای بهبود بخشی شیوایی و دقت گفتار(speaking)دانش آموزان دبیرستان اس ام ای نیجری2 سونگیمیناسای کب.گوا² اندونزی در سالهای تحصیلی  2013/2014 است. در تحقیق عملی کلاس(CAR) از رویکرد تکلیف محور استفاده شد.این تحقیق طی دو دوره انجام شده که هردو شامل چهار جلسه است واز آزمون گفتار به عنوان ابزار این تحقیق بهره گرفتیم. 37 دانش آموزدر کلاسXl مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون گفتار و مشاهده از ابزارهای این تحقیق هستند. با توجه به یافته ها ی این تحقیق رویکرد تکلیف محور توانست مهارت گفتار دانش آموزان را ازدوره ی l تا دوره ll بهبود ببخشد. موفقیت دانش اموزان از D-Test به دوره l 12.50% بوده و بعد از پایان دوره ll به 16/27% رسید. بر اساس یافته های این تحقیق، محقق اینطور نتیجه گرفت که رویکرد تکلیف محور، سهم عمده ای در فرآیند یادگیری دقت و شیوایی دارد.

1.مقدمه

مسائل آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (TEFL) هم به معلمان و هم به دانش آموزان مربوط است. این مسئله تا قسمتی تحت تاثیرمتدهای آموزشی است. به گفته لوچانا و دب (2006) بیشتر معلمان EFI زبان را به جای کاربرد آن، با سخنرانی و تمرکز بر قواعد گرامری آموزش میدهند که از نظر الیس (2003) این روش بیشتر در آموزش زبان از متن و معنا موثر است. اغلب معلمان برای دانش آموزان فرصت های کافی برای تمرین زبان انگلیسی فراهم نمی آورند و اینکه هم معلمان و هم زبان آموزان در سراسر کلاس های انگلیسی به طور مداوم از زبان اندونزی استفاده میکنند وضعیت را بدتر هم  کرده است.

2. 5. پیشنهادات

بر مبنای یافته های بالا، محقق پیشنهادات زیر را ارائه میدهد:

1) به معلمان انگلیسی توصیه میشود با استفاده از رویکرد تکلیف محور به عنوان راهی جایگزین، مهارت گفتار دانش آموزان را بهبود ببخشند و بسان آموزگاران توانایی یا مهارتشان را درراهنمایی کردن یا اطلاعات رسانی به دانش آموزان حین فرآیند یادگیری و آموزش گفتار بهتر کرده و بدین ترتیب دانش آموزان قادر خواهند بود براحتی مطالب را درک کنند.

2) از دانش آموزان انتظار میرود تا توانایی خود را در یادگیری گفتار از طریق رویکرد تکلیف محور افزایش دهند.

3) از معلمان انگلیسی انتظار میرود محض خاطر بهبودی کیفیت آموزش وپرورش کشور اندونزی،در فرآیند آموزش و یادگیری انگلیسی روش یا فنون و متدهای آموزشی بسیاری ایجاد کنند.

4) برای محقق بعدی، نتیجه این تحقیق میتواند به عنوان مرجعی جانبی یا تحقیق اضافی با موارد مورد بحث گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.