مقالات ترجمه شده رشته بیماری ها و پزشکی داخلی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیماری ها و پزشکی داخلی
ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

ترجمه مقاله جلوگیری از عفونت های محل جراحی مربوط به درن های شکمی - نشریه aacnjournals

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله کیست اپیدرموئید اینتر اسفنکتریک - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ویتامین E به عنوان درمانی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ویتامین E به عنوان درمانی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدیریت زخم در زخم های پای دیابتی

ترجمه مقاله مدیریت زخم در زخم های پای دیابتی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 54
ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یک گزارش موردی از پروتئینوری بنس جونز مثبت کاذب

ترجمه مقاله یک گزارش موردی از پروتئینوری بنس جونز مثبت کاذب

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7