ترجمه مقاله جلوگیری از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله جلوگیری از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
درمان آنتی اکسیدانتی از رسوب کریستال کلسیم اگزالات کلیوی القا شده با اتیلن گلیکول در رت های ویستار جلوگیری می کند
عنوان انگلیسی
Antioxidant therapy prevents ethylene glycol-induced renal calcium oxalate crystal deposition in Wistar rats
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8850
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
نفرولوژی، آسیب شناسی پزشکی و ادرارشناسی یا اورولوژی
مجله
ارولوژی و نفرولوژی بین المللی - International Urology and Nephrology
دانشگاه
مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ورزشی و گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
کلمات کلیدی
اتیلن گلیکول، سنگ مجاری ادراری کلسیم اگزالات، استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان ها، موش های صحرایی Wistar
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
رژیم ها و درمان موش ها
تحلیل آماری
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Purpose Renal epithelial cell injury by reactive oxygen species is a prerequisite step in the pathogenesis of urolithiasis, and there is increasing evidence that reactive oxygen species is produced and oxidative stress (OS) is developed during idiopathic calcium oxalate nephrolithiasis. It appears that the administration of natural antioxidants has been used to protect against nephrolithiasis in human and experimental animals. Methods Calcium oxalate urolithiasis was induced experimentally by administration of 0.75 % v/v ethylene glycol in drinking water of male Wistar rats weighing 150–200 g. Study was conducted in 4- and 8-week periods. In the 4-week period, Group 1 (control) was fed a standard commercial diet. Group 2 received the same diet with the addition of 0.75 % of ethylene glycol (EG). Group 3 received EG plus the diet, and water with additional antioxidant nutrients, and lemon juice as the dietary source of citrate (EG ? AX). Group 4 was the same as Group 3, but with no EG in water. In the 8-week study protocol, Group 5 was fed the standard diet with EG in water for the first 28 days, followed with no EG. Group 6 (curative group) received the diet with EG for the first 28 days, followed by discontinuation of EG plus the addition of antioxidant nutrients. Group 7 was provided the diet with antioxidant nutrients for 8 weeks. Group 8 (preventive group) received the diet with antioxidant nutrients for 4 weeks, followed by antioxidant nutrients with EG for the next 4 weeks. Lime juice was given along the antioxidants. After treatment period, kidneys were removed and used for histopathological examination.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: آسیب سلول‌های اپیتلیال کلیه توسط گونه‌های فعال اکسیژن، گامی ضروری در بیماری زایی سنگ‌های مجاری ادراری است، و شواهد زیادی وجود دارد که طی نفروتیلاسیون کلسیم اگزالات ایدیوپاتیک گونه‌های اکسیژن فعال تولید و استرس اکسیداتیو (OS) ایجاد می‌شود. به نظر می رسد که استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای محافظت نفروتیلاسیون در انسان و حیوانات آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
روش‌ها : سنگ مجاری ادراری کلسیم اگزالات با تجویز اتیلن گلیکول 0.75٪ v / v در آب آشامیدنی موش‌های صحرایی نر Wistar با وزن 150 تا 200 گرم القا شد. مطالعه در دوره‌های 4 و 8 هفته ای انجام شد. در دوره 4 هفته ای، گروه 1 (کنترل) با رژیم غذایی استاندارد تجاری تغذیه شد. گروه 2 رژیم غذایی مشابه همراه با 0.75٪ اتیلن گلیکول (EG) دریافت کرد. گروه 3 همراه رژیم غذایی و آب حاوی نوترینت‌ های آنتی اکسیدان اضافی و آب لیمو به عنوان منبع غذایی سیترات (EGAX) دریافت کرد. گروه 4 مشابه گروه 3 بود، اما EG در آب وجود نداشت. در پروتکل مطالعه 8 هفته ای، گروه 5 در 28 روز اول با رژیم غذایی استاندارد همراه آب دارای EG تغذیه شد و در ادامه ی پروتکل از EG استفاده نشد. گروه 6 (گروه درمانی) رژیم غذایی با EG را در 28 روز اول دریافت کرد و پس از آن EG قطع شد و نوترینت های آنتی اکسیدان اضافه شد. به گروه هفتم، رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان را برای 8 هفته ارائه شد. گروه 8 (گروه پیشگیرانه) 4 هفته رژیم غذایی با نوترینت های آنتی اکسیدان دریافت کرد و سپس در 4 هفته بعدی نوترینت های آنتی اکسیدان با EG دریافت کرد. آب لیمو همراه آنتی اکسیدان‌ها ارائه شد. بعد از دوره درمان، کلیه‌ها برای آزمایش هیستوپاتولوژیک برداشته شدند.

بدون دیدگاه