تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی XOR ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس رشد کرده با میکروسکوپ الکترونی عبوری – نشریه MDPI

عنوان فارسی: بررسی XOR ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس رشد کرده در دوزهای بالای افلوکساسین توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری
عنوان انگلیسی: Transmission Electron Microscopy of XDR Mycobacterium tuberculosis Isolates Grown on High Dose of Ofloxacin
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2017 نشریه : MDPI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8600 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: داروسازی، زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: داروشناسی، علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، بیماری های داخلی و آسیب شناسی
مجله: علوم دارویی - Pharmaceutical Sciences
دانشگاه: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی (IDRC)، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
کلمات کلیدی: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، میکروسکوپ الکترونی عبوری، XDR، افلوکساسین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. جدایه های بالینی

2.2. شرایط کشت

2.3. تلقیح

2.4. میکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEM)

3- نتایج

3-1- نتایج کشت

3.2. آزمایش های TEM

3.3. XOR MTB رشد کرده در محیط عاری از دارو

3.5. XOR MTB رشد کرده در 16 میلی گرم/لیتر افلوکساسین

3.6. XOR MTB رشد کرده در 32 میلی گرم/ لیتر افلوکساسین

4. بحث

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The aim of the study was to investigate behavior of resistant Mycobacterium tuberculosis (MTB) isolates under a high dose of ofloxacin and its morphological changes. 19 extensively drug resistant (XDR) clinical isolates of MTB were grown on Löwenstein–Jensen medium containing progressively increasing concentrations of ofloxacin (2, 4, 8, 16, 32 mg/L). Ultra-structure analyses of resistant isolates grown on ofloxacin were conducted by transmission electron microscopy (TEM). Fixation was carried out by 4% glutaraldehyde in 0.1 M sodium cacodylate buffer on 300 mesh carbon formvar copper grid. The samples were negatively stained with uranium acetate suspension. All 19 XDR MTB isolates were grown and formed colonies successfully on 2, 4, 8 mg/L, seven isolates on 16 mg/L, and four isolates on 32 mg/L ofloxacin. Morphological changes and unusual forms were detected in 8, 16 and 32 mg/L ofloxacin at 43%, 76.5% and 81% of cells, respectively. Swollen form (protoplast like), ghost-like cell, degraded forms, and in a few cases, detached cytoplasm from cell wall were clearly detected in high drug concentrations in comparison to control. Changes in morphology were increased with increasing ofloxacin concentrations (p < 0.05). Some XDR isolates could be successfully grown on high doses of ofloxacin (32 mg/L), but with changes in morphology. It was concluded that several magnitudes of the drug doses could not prevent growth of drug resistant forms.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رفتار جدایه های مقاوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MTB) تحت دوز بالایی از افلوکساسین و تغییرات مورفولوژیکی آن ها بود. 19 جدایه بالینی از MTB با مقاومت گسترده در برابر داروها ( XDR) در محیط لویناشتاین- جنسن حاوی غلظت های افلوکساسین رو به افزایش (2، 4، 8، 16، 32 میلی-گرم/لیتر) رشد کردند. آنالیز فراساختاری جدایه های مقاوم رشد کرده روی افلوکساسین توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شد. تثبیت توسط گلوتارآلدئید 4% در بافر سدیم کاکودیلات 1/0 مولار در شبکه مسی formvar کربن 300 مش انجام شد. نمونه ها به صورت منفی با سوسپانسیون اورانیوم استات رنگ شدند. تمام 19 جدایه ی XDR MTB در 2، 4 و 8 میلی گرم/لیتر، 7 جدایه در 16 میلی گرم/لیتر و 4 جدایه در 32 میلیگرم/لیتر از افلاکساسین رشد کرده و کلنی هایی را تشکیل دادند. تغییرات مرفولوژیکی و اشکال غیرعادی در 8، 16 و 32 میلی گرم/لیتر افلاکساسین در به ترتیب 43، 5/76 و 81 درصد از سلول ها تشخیص داده شد. شکل متورم (پروتوپلاست مانند)، سلول شبح مانند، شکل تخریب شده و در چند مورد، سیتوپلاسم جدا شده از دیواره سلولی به وضوح در غلظت های بالای دارو نسبت به شاهد مشاهده شد. تغییرات در مورفولوژی با افزایش غلظت افلوکساسین، افزایش یافت (P <0.05). تعدادی از جدایه های XDR می توانستند به طور موفق در دوزهای بالای افلوکساسین (32 میلی گرم/لیتر) رشد کنند، اما در مورفولوژی آن ها تغییر ایجاد می شود. نتیجه گیری شد که چند دوز از دارو نمی تواند از رشد اشکال مقاوم به داروها جلوگیری کند.