تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان سوالات سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه (آزمون ادواری) 1401

دانلود رایگان اصل دفترچه سوالات آزمون های ادواری سازمان فنی و حرفه ای سال 1401، 1400 و سالهای پیشین به همراه کلید و پاسخنامه تست ها با فرمت pdf به همراه جزوات آموزشی و آئین نامه ها و همچنین استانداردهای آموزش رایگان

♦ اخبار مهم سازمان فنی و حرفه ای:

شروع ثبت نام آزمون ازمون ادواری 6 ماهه اول سال 1401 در تاريخ 1402/06/30

♦ جهت ثبت نام آزمون ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اینجا کلیک نمایید.

لیست نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای:

دانلود رایگان سوالات اسانس گیری از گیاهان دارویی فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل اسانس گیری از گیاهان دارویی با کد استاندارد ۳۱۳۳۳۱۰۵۰۰۲۰۰۱۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان اسانس گیری از گیاهان دارویی با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات قالیباف (فارسی) نامتقارن گروه آسیب دیده بینایی فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل قالیباف (فارسی) نامتقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی  با کد استاندارد ۷۳۱۸۲۸۹۰۱۶۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۹۷ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان قالیباف (فارسی) نامتقارن دانش آموزان گروه آسیب دیده بینایی  با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات مسئول خط تولید سوسیس و کالباس فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل مسئول خط تولید سوسیس و کالباس با کد استاندارد ۸۱۶۰۲۰۶۸۰۱۴۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۹۴ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان مسئول خط تولید سوسیس و کالباس با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات آشپزی غذاهای فوری فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل آشپزی غذاهای فوری با کد استاندارد ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۱۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۹۷ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان آشپزی غذاهای فوری با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 46,700 تومان

دانلود رایگان سوالات آشپز ملل فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل آشپز ملل با کد استاندارد ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۱۷۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۶۵ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان آشپز ملل با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 42,700 تومان

دانلود رایگان سوالات آشپزی با مایکروویو فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل آشپزی با مایکروویو با کد استاندارد ۵۱۲۰۲۰۶۷۰۰۵۰۰۳۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان آشپزی با مایکروویو با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX با کد استاندارد ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۲۰۰۳۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با پروتکل KNX با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری با کد استاندارد ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۲۰۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۱۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات کابل خودنگهدار فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل کابل خودنگهدار با کد استاندارد ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۸۰۰۱۱ /  ۷۴۱۳۲۰۰۵۰۰۸۰۰۲۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان کابل خودنگهدار با فرمت pdf می باشد. این مجموعه سوالات مناسب برای دو حرفه احداث، تعمیر، سرویس و نگهداری شبکه کابل خود نگهدار / بهره برداری از تجهیزات وکابلهای شبکه کابل خودنگهدار/ امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

 

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن با کد استاندارد ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۰۰۰۶۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۲ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات کارور PLC درجه ۱ فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل کارور PLC درجه ۱ با کد استاندارد ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۹۰۰۰ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۸۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان کارور PLC درجه ۱ با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 46,700 تومان

دانلود رایگان سوالات ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) با کد استاندارد ۲۶۶۳۴۰۲۹۰۰۰۰۰۱۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۶۵ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 42,700 تومان

دانلود رایگان سوالات دوزنده کیف چرمی با دست فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل دوزنده کیف چرمی با دست با کد استاندارد ۷۳۱۸۲۰۲۸۰۰۴۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳۰۹ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان دوزنده کیف چرمی با دست با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 50,700 تومان

دانلود رایگان سوالات نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) با کد استاندارد ۳۳۴۳۳۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۸۵ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 35,700 تومان

دانلود رایگان سوالات راه اندازی موتورهای القایی با کنترل کننده LS فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل راه اندازی موتورهای القایی با کنترل کننده LS با کد استاندارد ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۶۰۰۵۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۹۸ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان راه اندازی موتورهای القایی با کنترل کننده LS با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات راه اندازی شبکه صنعتی profibus فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل راه اندازی شبکه صنعتی profibus با کد استاندارد ۳۱۳۹۳۰۳۱۰۰۵۰۱۷۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۸۸ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان راه اندازی شبکه صنعتی profibus با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 35,700 تومان

دانلود رایگان سوالات کاربر ICDL سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته کاربر ICDL با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳۵ مجموعه سوال از ادوار گذشته و جزوه آموزشی مناسب برای دوره کاربر آی سی دی ال با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 64,700 تومان

دانلود رایگان سوالات کارگر عمومی برقکار ساختمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل کارگر عمومی برقکار ساختمان  با کد استاندارد ۷۴۱۱۲۰۳۰۰۰۳۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۵۲۲ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان کارگر عمومی برقکار ساختمان  با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 53,700 تومان

دانلود رایگان سوالات توسعه دهنده صفحات وب با pHp و MySQL فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل توسعه دهنده صفحات وب با pHp و MySQL با کد استاندارد ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۳۳۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان توسعه دهنده صفحات وب با pHp و MySQL با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات آزمایشگاه مبانی برق و الکترونیک خودرو فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل آزمایشگاه مبانی برق و الکترونیک خودرو با کد استاندارد ۷۴۱۲۲۰۰۱۱۰۱۹۰۰۷۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۸۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان آزمایشگاه مبانی برق و الکترونیک خودرو با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 35,700 تومان