دانلود رایگان مقالات ترجمه شده

لیست مقالات ترجمه شده رایگان (دانلود رایگان مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی رایگان)
دانلود رایگان مقاله داستان علمی و نوآوری: پاسخ

دانلود رایگان مقاله داستان علمی و نوآوری: پاسخ

 • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان ترجمه مقاله شیمی سیالات در زون های فرورانش

دانلود رایگان ترجمه مقاله شیمی سیالات در زون های فرورانش

 • رایگان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
دانلود رایگان ترجمه مقاله تعریف مهندسی مجدد و الگوهای آن

دانلود رایگان ترجمه مقاله تعریف مهندسی مجدد و الگوهای آن

 • رایگان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ریسک پروژه

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت ریسک پروژه

 • رایگان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک

 • رایگان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 17
دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

 • رایگان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی

 • رایگان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم خبره

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت امنیت اطلاعات در سیستم خبره

 • رایگان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
دانلود رایگان ترجمه مقاله چالشهای مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله چالشهای مدیریت منابع انسانی

 • رایگان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود رایگان ترجمه مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

دانلود رایگان ترجمه مقاله سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

 • رایگان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 15
دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت اثربخش

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت اثربخش

 • رایگان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 4
دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش حسابرسی زیست محیطی در حسابرسی رعایت

دانلود رایگان ترجمه مقاله نقش حسابرسی زیست محیطی در حسابرسی رعایت

 • رایگان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 23