دانلود رایگان مقالات ترجمه شده

لیست مقالات ترجمه شده رایگان (دانلود رایگان مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی رایگان)
دانلود رایگان ترجمه مقاله اتخاذ نوآوری سازمانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله اتخاذ نوآوری سازمانی

  • رایگان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
دانلود رایگان ترجمه مقاله تصمیم گیری در زمان واکنش مقابل بحران

دانلود رایگان ترجمه مقاله تصمیم گیری در زمان واکنش مقابل بحران

  • رایگان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود رایگان ترجمه مقاله ساختار متوازن در طراحی سازمانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله ساختار متوازن در طراحی سازمانی

  • رایگان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 42
دانلود رایگان ترجمه مقاله دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش

دانلود رایگان ترجمه مقاله دیدگاه فرآیندی مدیریت دانش

  • رایگان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود رایگان ترجمه مقاله رهبری افکار در مدیریت برند

دانلود رایگان ترجمه مقاله رهبری افکار در مدیریت برند

  • رایگان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 15