دانلود ترجمه مقالات با قیمت ارزان

دانلود مقالات ترجمه شده با قیمت ارزان با فرمت ورد و پی دی اف
ترجمه مقاله بررسی جنبه های مختلف همزیستی

ترجمه مقاله بررسی جنبه های مختلف همزیستی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله سیلیس آموروف در بتن با کارایی فوق العاده بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیلیس آموروف در بتن با کارایی فوق العاده بالا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اثرات افتراقی رهبری خودکامه بر عملکرد تیم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله شاخص مختصری از امنیت انرژی خانگی

ترجمه مقاله شاخص مختصری از امنیت انرژی خانگی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی درست و حقیقی

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت سود بر میزان افشا و عملکرد مالی درست و حقیقی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سیستم های برقی بادی کوچک

ترجمه مقاله سیستم های برقی بادی کوچک

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تعیین مقاوم پارامترهای PSS با استفاده از روش حساسیت مسیر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تعیین مقاوم پارامترهای PSS با استفاده از روش حساسیت مسیر - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله سایه ها و انوار GCSE مدیریت زنجیره تامین سبز

ترجمه مقاله سایه ها و انوار GCSE مدیریت زنجیره تامین سبز

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 11