ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage

ترجمه مقاله عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل - نشریه Sage
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عملکرد مالی و اجتماعی شرکت: فراتحلیل
عنوان انگلیسی
Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis
صفحات مقاله فارسی
47
صفحات مقاله انگلیسی
39
سال انتشار
2003
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
5.536 در سال 2019
شاخص H_index مجله
140 در سال 2020
شاخص SJR مجله
2.967 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
0170-8406
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2019
کد محصول
F1807
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
دارد و ترجمه شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت عملکرد و مدیریت مالی
مجله
مطالعات سازمانی - Organization Studies
دانشگاه
UNSW و دانشگاه سیدنی، استرالیا
کلمات کلیدی
عملکرد اجتماعی، اصول اخلاقی کسب و کار، نظریه سهامدار، اعتبار، مدیریت محیط، تحلیل تناسب
کلمات کلیدی انگلیسی
social responsibility - business ethics - stakeholder theory - reputation - environmental management - correlation analysis
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1177/0170840603024003910
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نظریه و فرضیه ها
رابطه کلی عملکرد اجتماعی شرکت-عملکرد مالی شرکت
ترتیب زمانی
تاثیرات میانی
راهبرد اندازه گیری: متغییر واسطه مهم
روش شناسی
جستجوی مقالات مرتبط
معیارهایی برای تناسب
ویژگی های مطالعات اولیه
اصول آماری به کار رفته در فراتحلیل
نتایج
روابط کلی عملکرد اجتماعی شرکت-عملکرد مالی شرکت
عملکرد محیطی و اجتماعی شرکت
تحلیل استخراج فایل
ترتیب زمانی
متغییرات واسطه: یادگیری و اعتبار
تحلیل میانجی
راهبرد اندازه گیری به عنوان میانجی
بحث
مفاهیم نظری
مفاهیمی برای تحقیقات آتی
مفاهیمی برای مدیران
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Most theorizing on the relationship between corporate social/environmental performance (CSP) and corporate financial performance (CFP) assumes that the current evidence is too fractured or too variable to draw any generalizable conclusions. With this integrative, quantitative study, we intend to show that the mainstream claim that we have little generalizable knowledge about CSP and CFP is built on shaky grounds. Providing a methodologically more rigorous review than previous efforts, we conduct a meta-analysis of 52 studies (which represent the population of prior quantitative inquiry) yielding a total sample size of 33,878 observations. The metaanalytic findings suggest that corporate virtue in the form of social responsibility and, to a lesser extent, environmental responsibility is likely to pay off, although the operationalizations of CSP and CFP also moderate the positive association. For example, CSP appears to be more highly correlated with accounting-based measures of CFP than with market-based indicators, and CSP reputation indices are more highly correlated with CFP than are other indicators of CSP. This meta-analysis establishes a greater degree of certainty with respect to the CSP–CFP relationship than is currently assumed to exist by many business scholars.

Introduction

The performance of business organizations is affected by their strategies and operations in market and non-market environments (Baron 2000). The increasing power of activist groups and the media in pluralist western societies can be expected to make organizations’ non-market strategies even more important. One construct that might capture a major element of these nonmarket strategies is corporate social performance (CSP). CSP can be defined as ‘a business organization’s configuration of principles of social responsibility, processes of social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they relate to the firm’s societal relationships’ (Wood 1991a: 693).

Conclusion

Theoretically, portraying managers’ choices with respect to CSP and CFP as an either/or trade-off is not justified in light of 30 years of empirical data. This meta-analysis has shown that (1) across studies, CSP is positively correlated with CFP, (2) the relationship tends to be bidirectional and simultaneous, (3) reputation appears to be an important mediator of the relationship, and (4) stakeholder mismatching, sampling error, and measurement error can explain between 15 percent and 100 percent of the cross-study variation in various subsets of CSP–CFP correlations. Corporate virtue in the form of social and, to a lesser extent, environmental responsibility is rewarding in more ways than one..

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اکثر نظریه پردازی ها راجع به رابطه بین عملکرد محیطی/اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت بر این فرض استوار هستند که شواهد اخیر بسیار پراکنده یا متغییر هستند و نمی توان به نتیجه گیری های تعمیم یافته رسید. هدف ما با این مقاله کمیتی و منسجم آن است که نشان دهیم دانش تعمیم یافته کمی درباره عملکرد اجتماعی شرکت و عمکرد مالی شرکت داریم. با مرور جامع و توام با روش شناختی تلاش های قبلی، فراتحلیل 52 مطالعه را انجام می دهیم ( که بازنمود جامعه آماری تحقیقات کمیتی گذشته هستند) که به اندازه نمونه کل 33787 مشاهدات می رسد. یافته های فراتحلیل نشان می دهد که ارزش شرکت به لحاظ عملکرد اجتماعی و تا حد کمتر، مسئولیت محیطی احتمالا سودآور بوده هر چند اجرا عملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت این رابطه مثبت را تعدیل می کند. عملکرد اجتماعی شرکت ظاهرا متناسب با اقدامات حسابداری عملکرد مالی شرکت نسبت به دیگر شاخص های عملکرد اجتماعی شرکت می باشد. شاخص های اعتبار عملکرد اجتماعی شرکت به احتمال بیشتر متناسب با عملکرد مالی شرکت اند تا اینکه به دیگر شاخص های عملکرد اجتماعی شرکت مربوط شوند. این فراتحلیل میزان قطعیت بیشتری مبتنی بر رابطه عملکرد اجتماعی شرکت-عملکرد مالی شرکت نسبت به دیدگاه بسیاری از محققان کسب و کار فراهم می کند.
مقدمه
عملکرد سازمان های کسب و کار تحت تاثیر راهبردها و عملیات خود در محیط های بازار و غیربازار می باشد (بارون 2000). انتظار می رود قدرت فزاینده گروه های عملگرا و رسانه ها در جوامع غربی کثرت گرا راهبردهای غیربازاری سازمان ها را مهم تر جلوه دهد. یک ساختار مهم که ممکن است به مولفه عمده این راهبردهای غیربازاری بپردازد، عملکرد اجتماعی شرکت می باشد. عملکرد اجتماعی شرکت را می توان به عنوان «پیکربندی اصول عملکرد اجتماعی، فرایندهای پاسخگویی اجتماعی و سیاست، برنامه ها و پیامدهای قابل مشاهده سازمان کسب و کار تعریف کرد چرا که به رابط اجتماعی شرکت مربوط می شود (وود 1991 الف، ص 693).
نتیجه گیری
به طور نظری، به تصور کشیدن انتخاب مدیران با توجه به عملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت به عنوان ارزیابی یا این یا آن در طی 30 سال داده های تجربی توجیه نمی گردد. این فراتحلیل نشان داده است که 1-مطالعات مقطعی، عملکرد اجتماعی شرکت رابطه مثبتی با عملکرد مالی شرکت دارد، 2- این رابطه معمولا دوجانبه و همزمان است، 3- اعتبار به نظر می رسد که میانجی مهم رابطه است و 4- ناهمخوانی سهامدار، خطای نمونه و خطای اندازه گیری می تواند بین 15 و 100 درصد تفاوت مطالعه مقطع در زیرمجموعه های مختلف تناسبات عملکرد اجتماعی شرکت-عملکرد مالی شرکت شرح دهد. فضیلت شرکت به شکل مسئولیت اجتماعی و به میزان کمتر مسئولیت محیطی، بیشتر از یک شیوه رضایت بخش می باشد.

بدون دیدگاه