ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi) - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قرار گرفتن ONU در شبکه های فیبر- بی سیم (FiWi)
عنوان انگلیسی
ONU Placement in Fiber-Wireless (FiWi) Networks
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
کنفرانس
شناسه ISSN مجله
2375-1282
کد محصول
F1798
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری، اینترتت و شبکه های گسترده
کنفرانس
کنفرانس بین المللی مهندسی دانشگاه نیرما درباره مهندسی - Nirma University International Conference on Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی الکترونیک و ارتباطات از راه دور، انستیتوی مهندسی و فناوری، دانشگاه دیوی آهلیا، هند
کلمات کلیدی
فیبر-بی سیم (FiWi)، شبکه منفعل نوری (PON)، شبکه مش بی سیم (WMN)، قرار گرفتن ONU
کلمات کلیدی انگلیسی
Fiber-Wireless (FiWi) - Passive Optical Network (PON) - Wireless Mesh Network (WMN) - ONU placement
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1109/NUiCONE.2013.6780115
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- پیش زمینه
1) شبکه دسترسی نوری
2) شبکه دسترسی بی سیم
3) شبکه دسترسی فیبر - بی سیم
3- مرور نوشته ها
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In recent years, there is a explosive growth in a internet users which require a broadband access network with high capacity and better flexibility and gets service in “anywhere-anytime” manner. The solution is a FIWI technology which proving itself a main tool in the field of telecommunication by its own merits over the other existing technologies. Fiber-Wireless (FiWi) Network is a combination of Passive Optical Network(PON) and Wireless Mesh Network(WMN). It provides large bandwidth capacity and high stability in optical network and lower cost in wireless network. Therefore, FiWi gives users to broadband access service in an “anywhere-anytime” way. In this paper, the main focus on the ONU placement in FiWi network to make a cost-efficient network. The key issue in FiWi network is the placement of optical network unit (ONU) since ONU gives interface between the optical network and wireless network. The placement of ONU plays also an important role in network throughput. In FiWi network, placement of ONU such that it support both type of traffic i.e. Internet traffic and peer-to-peer (P2P) traffic. Internet traffic means traffic from the wireless client to internet and peer-to-peer traffic means traffic from one wireless client to another wireless client. In this paper, the related work done in ONU placement to support both type of traffic and to minimizing the numbers of ONU in a FiWi network is studied. In this paper, how to save energy in ONU in case of low-load or zero-load is also discussed. This is the review paper for enlightening the trends of ONU placement in a FIWI access networks.

I. INTRODUCTION

In past year there is a explosive growth in the field of broadband access technologies which basically required higher bandwidth, better flexibility and lower cost access network and enable users to access internet in a flexible manner. The networks which are providing services for the internet are optical access networks and wireless networks.The PON gives higher bandwidth capacity and stability for accessing the internet but it fails to provide service to user in “AnyTime AnyWhere” manner and it also requires higher cost due to the usage of optical devices. On the other hand the wireless access network such as WIFI or WIMax are now mostly uses as they are providing services at lower cost and also serves better flexibility to the user. However, interference and lower bandwidth limits its reliability.

IV. CONCLUSION

In this paper, firstly the broadband access technology including opical access technology,wireless access technology and FiWi technology is discussed. The placement of ONU is such that it support the internet traffic as well as p2p traffic.For that a different ONU placement algorithms considering both internet traffic and p2p traffic is studied. For ONU placement in internet traffic we study random, greedy and SA algorithm. From literature survey it is examined that greedy algorithm performs very well but at higher deployment cost than SA. The LBOP algorithm discussed in the literature considered both internet traffic and p2p traffic which minimizes the number of ONUs required in the network. From literature it is examined that the performance of LBOP algorithm is less than Tabu search algorithm but LBOP algorithm is cost efficient.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در سال های اخیر، یک رشد انفجاری در کاربران اینترنت که نیاز به یک شبکه دسترسی پهن باند با ظرفیت بالا و انعطاف پذیری بهتر دارند و خدمات را "در هر نقطه-در هر زمان" می خواهند، وجود داشته است. راه حل این کار، یک فناوری FIWI است که توسط شایستگی های خود نسبت به دیگر فن آوری های موجود، خود را به عنوان ابزار اصلی در زمینه مخابرات اثبات نموده است. شبکه فیبر-بی سیم (FiWi)، ترکیبی از شبکه منفعل (پسیو) نوری (PON) و شبکه مش بی سیم (WMN) است. این شبکه، ظرفیت پهنای باند بزرگ و پایداری بالا را در شبکه نوری و هزینه های کمتر را در شبکه بی سیم فراهم می کند. بنابراین، FiWi، سرویس دسترسی پهن باند را به روشی "در هر نقطه-در هر زمان" به کاربران ارائه می دهد. در این مقاله، تمرکز اصلی بر روی قرار گرفتن ONU در شبکه FiWi برای ساخت یک شبکه مقرون به صرفه است. موضوع کلیدی در شبکه FiWi، قرار گرفتن واحد شبکه نوری (ONU) است، زیرا ONU، رابط بین شبکه نوری و شبکه بی سیم را ارائه می دهد. قرار گرفتن ONU نیز نقش مهمی در توان عملیاتی شبکه دارد. در شبکه FiWi، قرار گرفتن ONU به گونه ای است که از هر دو نوع ترافیک یعنی ترافیک اینترنت و ترافیک همتا به همتا (P2P) پشتیبانی می کند. ترافیک اینترنت به معنای ترافیک از کاربر بی سیم به اینترنت است و ترافیک همتا به همتا به معنی ترافیک از یک کاربر بی سیم به کاربر بی سیم دیگر است. در این مقاله، کار مرتبط انجام شده در قرار گرفتن ONU برای پشتیبانی از هر دو نوع ترافیک و به حداقل رساندن تعداد ONU در یک شبکه FiWi مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، چگونگی صرفه جویی انرژی در ONU در مورد بار کم و یا بار صفر نیز بحث شده است. این مقاله، یک بررسی برای مشخص نمودن روند قرار گرفتن ONU در شبکه های دسترسی FIWI است.

1. مقدمه
در سال گذشته، رشد انفجاری در زمینه فن آوری های دسترسی پهن باند وجود داشته است که این دسترسی اساسا به پهنای باند بالاتر، انعطاف پذیری بهتر و دسترسی به شبکه با هزینه کمتر نیاز دارد و به شیوه ای انعطاف پذیر، دسترسی به اینترنت را برای کاربران میسر می سازد. شبکه هایی که در حال ارائه خدمات اینترنتی هستند، شبکه های دسترسی نوری و شبکه های بی سیم می باشند. PON، ظرفیت پهنای باند بالاتر و ثبات برای دسترسی به اینترنت را ارائه می دهد، اما نمی تواند خدمات را به کاربر در "هر زمان-در هر مکان" ارائه دهد و همچنین به دلیل استفاده از دستگاه های نوری، به هزینه بالاتر نیاز دارد. از سوی دیگر، شبکه های دسترسی بی سیم مانند WIFI و یا وایمکس در حال حاضر عمدتا استفاده می شوند، زیرا آنها در حال ارائه خدمات با هزینه کمتر هستند و نیز در خدمت انعطاف پذیری بهتر برای کاربر هستند. با این حال، تداخل و پهنای باند کمتر، اعتبار آن را محدود می نماید.
4. نتیجه گیری
در این مقاله، ابتدا فناوری دسترسی پهن باند از جمله فن آوری دسترسی نوری، فن آوری دسترسی بی سیم و فن آوری FiWi مورد بحث قرار گرفت. قرار گرفتن ONU به گونه ای است که از ترافیک اینترنت و همچنین ترافیک P2P حمایت می نماید. به این دلیل، یک الگوریتم متفاوت قرار گرفتن ONU با توجه به ترافیک اینترنت و ترافیک P2P مطالعه شد. برای قرار گرفتن ONU در ترافیک اینترنت، ما الگوریتم تصادفی حریصانه SA را مطالعه نمودیم. از نوشته ها، بررسی نمودیم که که الگوریتم حریصانه به خوبی عمل می کند اما با هزینه استقرار بالاتر از SA. الگوریتم LBOP مورد بحث در نوشته ها، ترافیک اینترنت و ترافیک P2P را در نظر گرفته اند که به تعداد ONUها یمورد نیاز در شبکه را به حداقل می رساند. از نوشته ها، بررسی نمودیم که عملکرد الگوریتم LBOP ضعیف تر از الگوریتم جستجوی ممنوع است، اما الگوریتم LBOP مقرون به صرفه است.


بدون دیدگاه