دانلود رایگان مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0

  • مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هدایت هوشمند خانه توسط IoT (اینترنت اشیاء) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28