دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

ترجمه مقاله تائید امضای آنلاین با استفاده از نمایش برداری i - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تائید امضای آنلاین با استفاده از نمایش برداری i - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله پیاده سازی FPGA قابل تنظیم شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیاده سازی FPGA قابل تنظیم شبکه های عصبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله از تشخیص موسیقی نوری تا تشخیص موسیقی دست نویس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از تشخیص موسیقی نوری تا تشخیص موسیقی دست نویس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تشخیص چهره سریع بر اساس نظریه فراکتال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشخیص چهره سریع بر اساس نظریه فراکتال - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یادگیری عمیق برای تحلیل سری های زمانی

ترجمه مقاله یادگیری عمیق برای تحلیل سری های زمانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی گویشور در گفتار نجوایی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شناسایی گویشور در گفتار نجوایی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شناسایی قوی احساسات از گفتار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شناسایی قوی احساسات از گفتار - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله یک تحلیل NLP بر روی ادعای اغراق شده در اخبار علمی

ترجمه مقاله یک تحلیل NLP بر روی ادعای اغراق شده در اخبار علمی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله جست جوی درخت مونته کارلو برای یادگیری تقویتی بیزی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله جست جوی درخت مونته کارلو برای یادگیری تقویتی بیزی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله روش تقسیم بندی جدید برای متن فارسی با هر فونت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش تقسیم بندی جدید برای متن فارسی با هر فونت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
دانلود رایگان مقاله انگلیسی هوش مصنوعی در شبکیه چشم - الزویر 2018

دانلود رایگان مقاله انگلیسی هوش مصنوعی در شبکیه چشم - الزویر 2018

 • رایگان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 92
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله پیشرفتهای اخیر در خوشه بندی

ترجمه مقاله پیشرفتهای اخیر در خوشه بندی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فشرده سازی تصاویر عنبیه با استفاده از رمزگذاری تبدیل موجک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله فشرده سازی تصاویر عنبیه با استفاده از رمزگذاری تبدیل موجک - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12