دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اجتماعی

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اخلاق در پژوهش های کیفی - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود رایگان مقاله کیفیت آنالیز معیارهای چندگانه زندگی شهری

دانلود رایگان مقاله کیفیت آنالیز معیارهای چندگانه زندگی شهری

  • رایگان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله شواهد تجربی فقر و محرومیت کودکان در نیجریه

دانلود رایگان مقاله شواهد تجربی فقر و محرومیت کودکان در نیجریه

  • رایگان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیقات نظریه داده بنیاد - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی و تفسیر زندگی در دانشگاه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله بررسی و تفسیر زندگی در دانشگاه - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26