مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای
ترجمه مقاله سیستم تشخیص ناهنجاری توزیع شده برای شبکه داخل خودرو با HTM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم تشخیص ناهنجاری توزیع شده برای شبکه داخل خودرو با HTM - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اندازه گیری نرخ اشتباه BIT در شبکه فیبر نوری با تحلیلگر اترنت - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی V2V در VANET بر اساس مدل متحرک یکپارچه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خدمات فوریت های پزشکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 43
صفحات فارسی: 69
ترجمه مقاله تدارکات برای سیستم های خدمات فوریت های پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تدارکات برای سیستم های خدمات فوریت های پزشکی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

ترجمه مقاله سیاست های مکان یابی مجدد در مراکز اعزام آمبولانس - نشریه اینفورم

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نقش همبستگی در اعزام آمبولانس - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نقش همبستگی در اعزام آمبولانس - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

ترجمه مقاله نسل بعدی فناوری های بی سیم برای اینترنت اشیا - نشریه ام دی پی آی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام ماهواره و فناوری تکامل بلند مدت (LTE) برای بازیابی فاجعه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله هوش شناختی با بهینه سازی شبکه تک کاره تطبیق پذیر خودرویی MAC - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تامین امنیت فضای سایبری شهرهای هوشمند آتی با فناوریهای 5G - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تامین امنیت فضای سایبری شهرهای هوشمند آتی با فناوریهای 5G - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20