مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای
ترجمه مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

ترجمه مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نمایش دانش جهت استفاده مجدد کارآمد از حافظه پروژه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نمایش دانش جهت استفاده مجدد کارآمد از حافظه پروژه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بررسی حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی

دانلود ترجمه مقاله بررسی حریم خصوصی در سایت های شبکه اجتماعی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تله نورولوژی مشارکتی برای تشخیص از راه دور یا تله تشخیص - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13