ترجمه مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

ترجمه مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری
عنوان انگلیسی
A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding
صفحات مقاله فارسی
50
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
2015
نشریه
Aisnet
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5013
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و فناوری اطلاعات IT
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، شبکه های کامپیوتری، مدیریت فناوری اطلاعات و اینترنت و شبکه های گسترده
دانشگاه
گروه مدیریت، سیستم های اطلاعات و کارآفرینی، دانشگاه ایالتی واشنگتن
کلمات کلیدی
جمع سپاری، مدل های جمع سپاری، ذینفعان، نوع شناسی، چارچوب پژوهشی، مرور منابع، جمع سپاری مبتنی بر ارائه هدایا، جمع سپاری مبتنی بر سرمایه گذاری خصوصی، جمع سپاری مبتنی بر حق امتیاز، جمع سپاری مبتنی بر تأمین مالی خُرد، جمع سپاری مبتنی بر وام دهی فرد به فرد، جمع سپاری مبتنی بر کمک های مالی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه
1-2) مبانی جمع سپاری
2-2) اکوسیستم جمع سپاری
2-2-1) تأمین کنندگان وب سایت
2-2-2) بنیان گذاران
3-2-2) حامیان
4-2-2) سرمایه گذاران فرشته/ صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر/ بانک ها
3. منابع
4. استخراج مدل های جمع سپاری
1-4- دسته بندی ها، نوع شناسی ها و روش های رده بندی
2-4- طرح مدل های جمع سپاری
5-1) سهام خصوصی
5-1-1) خلاصه عملیاتی
5-1-2) مشخصات
5-1-3) استفاده از فناوری
5-2) حق امتیاز
5-2-1) خلاصه عملیاتی
5-2-2) مشخصات
5-2-3) استفاده از فناوری
5-3) تأمین مالی خُرد
5-3-1) خلاصه عملیاتی
5-3-2) مشخصات
5-3-3) استفاده از فناوری
5-4) وام دهی فرد به فرد
5-4-1) خلاصه عملیاتی
5-4-2) مشخصات
5-4-3) استفاده از فناوری
5-5) هدایا
5-5-1) خلاصه عملیاتی
5-5-2) مشخصات
5-5-3) استفاده از فناوری
5-6) حمایت مالی
5-6-1) خلاصه عملیاتی
5-6-2) مشخصات
5-6-3) استفاده از فناوری
6) بحث
7) دستور کار پژوهشی
8) دستاوردها و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract: Crowdfunding is a rapidly growing technology-enabled process that has the potential to disrupt the capital market space. In order for this process to work efficiently, it is important to clarify the issues surrounding the phenomenon from the founders’, the backers’, and the technology providers’ viewpoints. We begin with an ecosystem view to understand the stakeholders and their roles in the crowdfunding process. We review the literature with a focus on how current research fits into the overall crowdfunding phenomenon. Guided by typology and classification research approaches, we identify six distinct crowdfunding business models: private equity, royalty, microfinance, peer-to-peer lending, rewards, and donation. Based on identified roles and crowdfunding business models, we propose a conceptual research framework. We conclude by showing how current research fits into our proposed framework and offer suggestions for future research directions.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جمع سپاری یکی از فرایندهای مبتنی بر فناوری است که سریعاً در حال رشد است و می تواند فضای بازار سرمایه را به هم بریزد. اجرای صحیح این فرایند مستلزم شفاف سازی مسائل پیرامون این پدیده از دیدگاه بنیان گذاران، حامیان و تأمین کنندگان فناوری است. در ابتدا برای شناسایی ذینفعان و نقش آن ها در فرایند جمع سپاری از یک دیدگاه مبتنی بر اکوسیستم استفاده می کنیم. با تمرکز بر میزان تناسب پژوهش های کنونی با کل پدیده جمع سپاری به مرور منابع می پردازیم. بر اساس رویکردهای پژوهشی نوع شناسی و طبقه بندی، شش مدل مختلف کسب و کار جمع سپاری یعنی سرمایه گذاری خصوصی، حق امتیاز، تأمین مالی خُرد، وام دهی فرد به فرد، ارائه هدایا، و کمک مالی را شناسایی می-کنیم. با توجه به نقش های شناسایی شده و مدل های کسب و کار جمع سپاری یک چارچوب پژوهشی مفهومی ارائه می کنیم. در انتها میزان تناسب پژوهش های کنونی با چارچوب پژوهشی خود را نشان می دهیم و پیشنهادهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی ارائه می کنیم.

بدون دیدگاه