مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سامانه های شبکه ای
ترجمه مقاله محاسبات موبایل برای مدیریت اطلاعات در محل های ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبات موبایل برای مدیریت اطلاعات در محل های ساخت و ساز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله استفاده ترکیبی از انتشار تک پخشی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده ترکیبی از انتشار تک پخشی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله IEEE 802.11ax: شبکه های بی سیم محلی دارای راندمان بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله IEEE 802.11ax: شبکه های بی سیم محلی دارای راندمان بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19