مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل
ترجمه مقاله پیاده سازی اینرسی مجازی سیستم قدرت توزیع شده - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیاده سازی اینرسی مجازی سیستم قدرت توزیع شده - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل میکروگرید های مبتنی بر معکوس کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل میکروگرید های مبتنی بر معکوس کننده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله یک سیستم موتور مبدل-معکوس‌کننده جریان مستقیم باک-بوست DC/DC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک سیستم موتور مبدل-معکوس‌کننده جریان مستقیم باک-بوست DC/DC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کنترل کننده PID مبتنی بر PSO برای کوادروتور با سنسور مجازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل کننده PID مبتنی بر PSO برای کوادروتور با سنسور مجازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله طراحی یک موتور لوله ای با چگالی نیروی زیاد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی یک موتور لوله ای با چگالی نیروی زیاد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اصلاح ظرفیت موتورهای القایی طی مسائل مربوط به کیفیت انرژی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اصلاح ظرفیت موتورهای القایی طی مسائل مربوط به کیفیت انرژی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله یکپارچگی موثر خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه برقی (Plug-in) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یکپارچگی موثر خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه برقی (Plug-in) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های NDT نوری - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های NDT نوری - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله جبران سازی پسماند سنسور فشار پیزو-مقاومتی سیلیکونی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله جبران سازی پسماند سنسور فشار پیزو-مقاومتی سیلیکونی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15