مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل
دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله کنترل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) - مجله IFAC

دانلود ترجمه مقاله کنترل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) - مجله IFAC

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 42