مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل
دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تنظیم ولتاژ انرژی خروجی عامل تبدیل گر تقویت کننده DC-DC

دانلود ترجمه مقاله تنظیم ولتاژ انرژی خروجی عامل تبدیل گر تقویت کننده DC-DC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ موقت - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ موقت - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم نرم افزاری خود تطبیق توسط مهندسی کنترل - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم نرم افزاری خود تطبیق توسط مهندسی کنترل - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی

دانلود ترجمه مقاله شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13