دانلود ترجمه مقاله شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی

دانلود ترجمه مقاله شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی
قیمت خرید این محصول
۱۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شناسایی پارامتر موتور القایی از طریق داده های عملیاتی
عنوان انگلیسی
INDUCTION MOTOR PARAMETER IDENTIFICATION FROM OPERATIONAL DATA
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2007
نشریه
QUT
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3127
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
برق قدرت و مهندسی کنترل
مجله
کنفرانس مهندسی برق
دانشگاه
دانشگاه فناوری کوئینزلند
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  تابع انتقال موتور القایی
۳  معادله جبری
۴  نتایج شبیه سازی
۵  نتایج آزمایشی
۶  بحث و نتیجه گیری
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction

Induction motors undergo transients when voltage, current and speed vary therefore it is important to understand dynamic characteristic of the motor for their influence on power system dynamics. Inertia and torque damping factor are the key influential parameters for the dynamic nature of induction motor. Hence in this paper the value of B and H are estimated from the Bode plot of an induction motor transfer function aiming to study their influence to power system and vice-versa. This frequency domain model is obtained using correlation techniques. Papers [1-20] estimate induction motor modelling and parameters without considering the major effect that load change influence the power system as well power system change effect the load . The authors of those papers have used a feed forward model (power system affects load) but in this paper the feedback loop ( where load is effecting the power system) in addition to the nomal feed forward element is being considered. Paper [2] has considered feedback loop and estimated transfer function of the power system not the transfer function of load. In that paper [2] the author mentioned that it is important to identify the more significant load. Approximately 50-60% of electric energy is consumed by induction motors in a power system therefore the induction motor is a significant load and this paper is interested in the dynamic characteristic of the induction motor.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه
موتورهای القایی زمانی دچار تغییرات گذرا می شوند که ولتاژ، جریان و سرعت تغییر کند، بنابراین پی بردن به ویژگیهای دینامیکی موتور به خاطر تاثیر آنها بر دینامیک شبکه نیرو حائز اهمیت می باشد. ضریب میرایی گشتاور و اینرسی از جمله پارامترهای کلیدی برای موتور القایی به شمار می روند. بنابراین در این مقاله مقدار B و H از نمودار Bode یک تابع انتقال موتور القایی با هدف مطالعه تاثیرآنها بر شبکه نیرو و بالعکس برآورد شده است. این مدل حوزه بسامد با استفاده از تکنیک های همبستگی بدست آمده است. مقالات 20-1 مدل سازی و پارامترهای موتور القایی را بدون توجه به اثر تغییر بار بر شبکه نیرو و اثر تغییر شبکه نیرو بر بار برآورد می کنند. مولفین مقالات مذکور از مدل تغذیه روبه جلو ( اثر شبکه نیرو بر بار) استفاده کرده اند، اما در این مقاله حلقه بازخورد ( اثر بار بر شبکه نیرو) به علاوه عنصر یا المان تغذیه رو به جلو مد نظر قرار گرفته است. مقاله 2 حلقه بازخورد را در نظر گرفته و تابع انتقال شبکه نیرو نه تابع انتقال بار را برآورد کرده است. در آن مقاله، مولف به این نکته اشاره نمود که شناسایی بار معنادار و قابل توجه تر حائز اهمیت می باشد. تقریباً 60- 50 درصد از انرژی الکتریکی توسط موتورهای القایی در شبکه نیرو مصرف می شود، بنابراین موتور القایی یک بار اصلی تلقی شده و این مقاله علاقه زیادی به ویژگیهای دینامیکی موتور القایی دارد. مقالات 23-1 تغییرات شبکه نیرو مانند نویز اندازه گیری را در نظر می گیرند، اما در این مقاله تغییر شبکه نیرو و تغییر بار به عنوان اطلاعات اصلی برای توسعه مدل موتور القایی در نظر گرفته شده و تئوری شناسایی شبکه تحت بازخورد با نویز متعدد قبلاً در مقاله 23 مطرح شده بود که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

بدون دیدگاه