مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی
ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مروری بر مدل های بیزینس پزشکی راه دور - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مروری بر مدل های بیزینس پزشکی راه دور - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنالیز پارامتری پیچ های ارتوپدی در رابطه با تراکم استخوان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ادغام منبع و اطلاعات مبتنی بر فیلتر جهت تشخیص فعالیت صوتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ادغام منبع و اطلاعات مبتنی بر فیلتر جهت تشخیص فعالیت صوتی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در پرینت سه بعدی بیومتریال

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در پرینت سه بعدی بیومتریال

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اینترنت اشیا صنعتی با کمک ابر - توانمندی طرح نظارت سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا صنعتی با کمک ابر - توانمندی طرح نظارت سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

ترجمه مقاله بررسی مدل های کانال تجربی برای WBAN

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با الگوهای رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله یک آزمون تشخیصی سریع برای شیستوزومیازیس mansoni - نشریه SciELO

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله اصلاح سطحی فیبر آرامید توسط پلی مریزاسیون پیوندی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اصلاح سطحی فیبر آرامید توسط پلی مریزاسیون پیوندی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14