تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی – مجله IEEE

عنوان فارسی: شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی: تئوری، آزمایشات و کاربرد
عنوان انگلیسی: Flagellar Swimming for Medical Micro Robots: Theory, Experiments and Application
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2008 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4328 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.68Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی، مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکاترونیک، مهندسی پزشکی، ساخت و تولید، طراحی جامدات، مکانیک سیالات، برق الکترونیک، برق کنترل، بیوالکتریک، سخت افزار و هوش مصنوعی
مجله: کنفرانس بین المللی پزشکی و بیومکاترونیک رباتیک
دانشگاه: گروه فناوری اطلاعات و مهندسی برق، ETH، زوریخ، سوئیس
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ نتایج تئوری

۳ نتایج آزمایشی

۴ کاربردهای پزشکی

۵ نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

I. INTRODUCTION

HE late advances in smart pills [1] shows the advantage of an untethered device to reach previously inaccessible parts of the human body. Such a device can be a powerful diagnostic tool but it fully depends on the intestines peristaltic motion. In order to be able to do intervention or reach places where there is no natural driving force, one has to add self-propelling ability to the smart pill [2]. For example in the brain's ventricular system there are flows in the order of 1 [mm/s] (see [3]), but in contrary to the small intestines it will not insure that the smart pill will reach its target, thus positioning actuators are essential for the system. Several studies suggested propelling mechanisms for medical robots using piezoelectric [4], ICPF [5] and magnetic [6-8] actuators. Micro robots swim in low Reynolds number fluidic regime, for example a typical 0.1 mm micro robot that swims in water with a velocity of 1 mm/sec has a Reynolds number of 0.1. Due the reversibility in low Reynolds number flow (e.g. Stokes flow) the action of swimming micro organisms in nature are different from regular size swimmers such as fish [9]. All the micro swimming mechanisms such as spermatozoa [10], cilia [11] and amoeba [12] create in one way or another a traveling wave, advancing in the opposite direction of the micro organism's locomotion. The simplest swimming method for a micro system is flagellar swimming by creating a planar or helical [13] traveling wave in an elastic tail. Fig. 1 compares between swimming of the spermatozoa of the lugworm Arenicola marina and the planar traveling wave created by a piezoelectric swimming One can observe the similarity of the bending traveling wave to the spermatozoa's locomotion. This paper presents in section II a theoretical model that calculates the influence of a head section on swimming, reports in section III on experimental results of swimming with a magnetic tail and introduces in section IV a robot design for a neurosurgical medical application.

نمونه متن ترجمه

1-مقدمه

پیشرفت های اخیر در قرص هوشمند(1)، مزیت ابزارهای مهار نشده را برای رسیدن به بخش های غیر قابل دسترس بدن انسان نشان می دهد. چنین ابزاری می توانند به مانند روش های تشخیصی قوی تلقی شوند با این حال به شدت بستگی به حرکت پریستالتیک روده دارند. به منظور انجام مداخلات یا رسیدن به مکان هایی که هیچ گونه نیروی محرک طبیعی وجود ندارد، باید قابلیت خود پرتابی را به قرص های هوشمند افزود(2).برای مثال در سیستم بطنی مغز ، یک سری جر یان هایی با بزرگی 1 میلی متر بر ثانیه ( به 3 مراجعه کنید) وجود دارند با این حال بر خلاف روده های کوچک، نمی توان اطمینان حاصل کرد که قرص های هوشمند به هدف خود می رسند یا نه، از این روی تعیین موقعیت دیسک ها برای این سیستم ضروری است.

چندین مطالعه حاکی مکانیسم های پیش برنده برای ربات های پزشکی با استفاده از محرک های پیزوالکتریک (4)، ICPF(5) و مغناطیسی(6-8) می باشد.

میکروربات ها در رژیم سیال با عدد رینولند پایین شنا می کنند برای مثال یک میکروربات 0.1 میلی متری که در آب با سرعت 1 میلی متر بر ثانیه شنا می کند، دارای عدد رینولد 0.1 است. با توجه به برگشت پذیری در جریان با عدد رینولد پایین(جریان های استوک)، عمل میکروارگانیسم های شناگر ماهیتا از شناگران با اندازه منظم نظیر ماهی متفاوت است(9). همه مکانیسم های شنا نظیر اسپرماتوزئا(10)، تاژکی( 11) و آمیبی (12) را ه را برای دیگر موج حرکتی باز کرده و بر خلاف جهت حرکت میکروارگانیسم ها عمل می کنند. ساده ترین روش شنا برای میکرو سیستم، شنای فلاژل با ایجاد امواج صفحه ای یا مارپیچی در دم الاستیک می باشد. شکل 1 به مقایسه بین شنای اسپرماتوزئای کرم کرانه Arenicola marina و موج صفحه ای ایجاد شده توسط دم شناگر پیزوالکتریک می پردازد.(14).