ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف
عنوان انگلیسی
Crack closure in fibre metal laminates
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2007
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4946
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و مهندسی نساجی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیومواد، خوردگی و حفاظت مواد، متالوژی صنعتی‌ و شیمی‌ نساجی‌
مجله
مجله فرسودگی و شکست ساختار ومهندسی مواد
دانشگاه
ساختار و مواد آزمایشگاهی، دانشکده فنی و مهندسی هوا و فضا، دلفت، هلند
کلمات کلیدی
بسته شدن ترک، رشد ترک، خستگی، لامینیت فلز الیاف، GLARE، نسبت تنش
فهرست مطالب
چکیده
فهرست علائم و اختصارات
مقدمه
بسته شدن ترک
پیش بینی رشد ترک
بسته شدن ترک در مقالات
باز شدن ترک در GLARE
GLARE
مدل پیش بینی تحلیلی
آزمایشات
مشخصات آزمون
ماتریس آزمون
نمونه آزمایش
ابزار آزمایش
تکنینک های اندازه گیری
شرح نتایج آزمون
شرح و تحلیل نتایج آزمون
تائید اعتبار مدل شامل اصلاح بسته شدن ترک
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

GLARE is a fibre metal laminate (FML) built up of alternating layers of S2-glass/FM94 prepreg and aluminium 2024-T3. The excellent fatigue behaviour of GLARE can be described with a recently published analytical prediction model. This model is based on linear elastic fracture mechanics and the assumption that a similar stress state in the aluminium layers of GLARE and monolithic aluminium result in the same crack growth behaviour. It therefore describes the crack growth with an effective stress intensity factor (SIF) range at the crack tip in the aluminium layers, including the effect of internal residual stress as result of curing and the stiffness differences between the individual layers. In that model, an empirical relation is used to calculate the effective SIF range, which had been determined without sufficiently investigating the effect of crack closure. This paper presents the research performed on crack closure in GLARE. It is assumed that crack closure in FMLs is determined by the actual stress cycles in the metal layers and that it can be described with the available relations for monolithic aluminium published in the literature. Fatigue crack growth experiments have been performed on GLARE specimens in which crack growth rates and crack opening stresses have been recorded. The prediction model incorporating the crack closure relation for aluminium 2024-T3 obtained from the literature has been validated with the test results. It is concluded that crack growth in GLARE can be correlated with the effective SIF range at the crack tip in the aluminium layers, if it is determined with the crack closure relation for aluminium 2024-T3 based on actual stresses in the aluminium layers.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
GLARE یک لمینت فلز الیاف (FML) است که از لایه های متناوب پیش آغشته S2-glass/FM94 و آلومینیوم 2024-T3 ساخته شده است. رفتار خستگی بسیار عالی GLARE را می توان با یک مدل پیش بینی تحلیلی که به تازگی منتشر شده است توصیف نمود.
این مدل بر مبنای مکانیک شکست کشسان خطی و این فرض استوار است که یک حالت فشار مشابه در لایه های آلومینیوم GLARE و آلومینیوم یکپارچه منجر به رفتار رشد ترک مشابهی میگردد. بنابراین این رشد ترک را با محدوده عامل شدت تنش موثر (SIF) در نوک ترک در لایه های آلومینیوم توصیف میکند، از جمله اثر تنش پسماند داخلی در نتیجه درمان و تفاوت سختی بین لایه های فردی. در این مدل، یک رابطه تجربی برای محاسبه محدوده SIF موثر مورد استفاده قرار میگیرد، که بدون بررسی کافی اثر بسته شدن ترک تعیین شده بود.
این مقاله پژوهش انجام شده بر روی بسته شدن ترک در GLARE را ارائه میکند. فرض بر این است که بسته شدن ترک در FMLS توسط چرخه استرس واقعی در لایه های فلزی تعیین میشود و این که می توان آن را با روابط موجود برای آلومینیوم یکپارچه منتشر شده در جراید توصیف نمود.
آزمایش های رشد ترک خستگی بر نمونه های GLARE انجام گرفته است که در آن نرخ رشد ترک و فشار باز شدن ترک ثبت شده است. مدل پیش بینی ترکیب کننده رابطه بسته شدن ترک برای آلومینیوم 2024-T3 که از مقالات به دست آمده است با نتایج آزمون تایید شده است.
نتیجه این میشود که رشد ترک در GLARE را می توان با برد موثر SIF در نوک ترک در لایه های آلومینیوم به هم مرتبط کرد، اگر آن با رابطه بسته شدن ترک برای آلومینیوم 2024-T3 بر اساس فشار واقعی در لایه های آلومینیوم تعیین شده باشد.

بدون دیدگاه