مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی
ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

ترجمه مقاله معرفی پنبه در خاور نزدیک

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازرسی الیاف نساجی پزشکی قانونی با آنالیز چند متغیره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شواهد باستان شناسی منسوجات در ایران قبل از اسلام - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله تحلیل های آماری و خواص نخ های حلقه شده ترکیبی پلی استر/Viloft و کتان/Viloft

ترجمه مقاله تحلیل های آماری و خواص نخ های حلقه شده ترکیبی پلی استر/Viloft و کتان/Viloft

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تجسم و تعیین پارامترهای هندسی نخ نیم تاب (نیم رشته)

ترجمه مقاله تجسم و تعیین پارامترهای هندسی نخ نیم تاب (نیم رشته)

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پارچه کربنی پوشش داده شده با Ni-P و Ni-P-ZrO2-Al2O3 - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

ترجمه مقاله بسته شدن ترک لمینیت های فلز الیاف

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11