مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی عملکرد سرطاقه پارچه های پشمی تجاری - مجله Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله فرایند مدل تشکیل حلقه های یکروسیلندر ژرسه- مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله فرایند مدل تشکیل حلقه های یکروسیلندر ژرسه- مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 35
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود برش پارچه - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23