دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی
عنوان انگلیسی
Use of zinc oxide nano particles for production of antimicrobial textiles
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2010
نشریه
AJOL
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4489
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی نساجی و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
پوشاک، فناوری نساجی، شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف، ‌فیزیک مواد و منسوجات صنعتی
مجله
مجله بین المللی مهندسی، علوم و فناوری (International Journal of Engineering
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی، دانشکده هنر و علوم PSG، هند
کلمات کلیدی
نانوذرات، اکسید روی، پرداخت ضد میکروبی، دوام و مقاومت به شست و شو
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ تهیه نانوذرات
۲ ۲ کاربرد بر روی پارچه ها
۲ ۳ ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی
۲ ۳ ۱ تست های کیفی
۲ ۳ ۱ ۱ روش انتشار آگار( ماکا و همکاران ۲۰۰۲)
۲ ۳ ۱ ۲ روش خطی موازی( روش ازمایش موازی AATCC،۱۴۷ ۱۹۹۲)
۲ ۳ ۲ تست های کمی
۲ ۳ ۱ ۱ تست کاهش درصد( ماکا و همکاران ۲۰۰۲)
۲ ۴ تحلیل توپوگرافیک توسط Sem
۲ ۵ داوم و مقاومت به شست و شوی پارچه ها
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ مقاومت به شست و شو
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The application of nanoscale materials and structures, usually ranging from 1 to 100 nanometers (nm), is an emerging area of nanoscience and nanotechnology. Synthesis of noble metal nanoparticles for applications such as catalysis, electronics, textiles, environmental protection, and biotechnology is an area of constant interest. Recently, an awareness of general sanitation, contact disease transmission, and personal protection has led to the development of antimicrobial textiles. The development of antimicrobial cotton fabrics using Zinc oxide nanoparticles has been investigated in this present work. The ZnO nanoparticles were prepared by wet chemical method and were directly applied on to the 100% cotton woven fabric using pad-dry-cure method. The antibacterial activity of the finished fabrics was assessed qualitatively by agar diffusion and parallel streak method, quantitatively by percentage reduction test. The topographical analysis of the treated fabric and untreated fabric were studied and compared. The results show that the finished fabric demonstrated significant antibacterial activity against S. aureus in both qualitative and quantitative tests. The SEM analysis revealed the embedding of ZnO nanoparticles in treated fabrics. The wash durability study of the treated fabric was also carried out and found to withstand up to 25 wash cycles.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کاربرد مواد و ساختار های نانومقیاس با اندازه متغیر از 1 تا 100 نانومتر، یک زمینه جدید علم نانو و نانوفناوری است. سنتز نانوذرات فلزی جدید برای کاربرد هایی نظیر کاتالیز، الکترونیک، منسوجات، محافظت زیست محیطی و زیست فناوری یک زمینه زمینه تحقیقاتی مهم بوده است. اخیرا،آگاهی از بهداشت عمومی، انتقال بیماری های تماسی و حفاظت فردی نیز منجر به توسعه منسوجات ضد میکروبی شده است. توسعه پارچه های پنبه ای ضد میکروبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی در مطالعه فعلی بررسی شده است. نانوذرات اکسید روی توسط روش شیمیایی مرطوب تهیه شده و به طور مستقیم به 100 درصد پارچه کتان با استفاده از روش پد خشک پخت اعمال شدند. فعالیت آنتی باکتریایی پارچه های پرداخت شده به طور کیفی از طریق انتشار اگار و روش خط موازی ارزیابی شد و به طور کمی با روش کاهش درصد بررسی شد. تحلیل توپوگرافی پارچه های تیمار شده و نشده مطالعه شده و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که پارچه های پرداخت شده، فعالیت انتی باکتریایی قابل توجهی را در برابر S. aureus در هر دو تست های کمی و کیفی نشان دادند. تحلیل SEM حاکی از وجود نانو ذرات اکسید روی در پارچه های تیمار شده بود. مطالعه دوام شست و شوی پارچه های تیمار شده انجام شده و در برابر 25 چرخه شست و شو مقاومت نشان دادند.

بدون دیدگاه