ترجمه مقاله هیدروژل نانوکامپوزیت های جدید برای پانسمان زخم و سایر کاربردهای پزشکی - نشریه RSC

ترجمه مقاله هیدروژل نانوکامپوزیت های جدید برای پانسمان زخم و سایر کاربردهای پزشکی - نشریه RSC
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
هیدروژل نانوکامپوزیت های جدید برای پانسمان زخم و سایر کاربردهای پزشکی
عنوان انگلیسی
Novel nanocomposites hydrogel for wound dressing and other medical applications
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
29
سال انتشار
2015
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
RSC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
9713
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پلیمر، شیمی و مهندسی نساجی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پلیمریزاسیون، نانو فناوری، شیمی پلیمر، شیمی کاربردی، نانو شیمی و شیمی نساجی و علوم الیاف
مجله
انجمن سلطنتی شیمی پیشرفته - RSC Advances
دانشگاه
مرکز تحقیقات ملی، بخش نساجی، شیمی نساجی و فن آوری، گروه تهیه و تکمیل الیاف سلولز، مصر
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1039/C5RA07076G
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- آزمایش
2-1 مواد
2-2 روش
2-3 تعیین مشخصات و تجزیه تحلیل
3- نتایج و بحث
3-1 مکانیسم تشکیل هیدروژل
3-2 شناسایی هیدروژل ها
3-3 سنتز هیدروژل های CMC/DADMAC: اثرات پارامتر های فرایند
3-4 عامل دار کردن( عاملی سازی) منسوجات پنبه با هیدروژل های کوپلیمر CMC-DADMAC
4- تولید هیدروژل های نانوکامپوزیت زیستی اکسید روی(CuO)/ کربوکسی متیل سلولز
4-1 شناسایی پنبه بارگذاری شده با هیدروژل حاوی نانوذرات اکسید مس
5 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت هیدروژل نقره(Ag/CMC-DADMAC)
5-1 مشخصات هیدروژل نقره/CMC-DADMAC
6 فعالیت آنتی باکتریال
نتیجه گیری
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Graft copolymerization of diallyldimethylammonium chloride (DADMAC) vinyl monomer together with N,N‘- methylene-bis-acrylamide (MBA) crosslinking agent onto water soluble carboxymethyl cellulose CMC was carried out using ammonium persulfate (APS) initiator . The copolymerization resulted in hydrogels. Characterization and properties of these hydrogels were dependent on conditions affecting the copolymerization reaction and, in turn, control the pore size and porous structure of the hydrogels. Thus increasing the monomer concentration causes outstanding enhancement in the swelling ratio of the hydrogel provided that monomer is used at a concentration of 40% or more .The opposite holds true for initiator concentration; the swelling ratio of the hydrogel decreases significantly by increasing APS concentration from 0.05 to 0.25 mole/L. With respect to MBA crosslinker, maximum swelling ratio of 30 could be achieved with hydrogel prepared using MBA at concentration of 0.1 mole/L; hydrogel prepared in presence of MBA at 0.05 mole/L exhibits zero swelling ratio while hydrogel prepared using MBA at 0.3 mole/L displays swelling ratio of 10%, maximum swelling ratio for hydrogel could achieved at pH7 .Striking decrease in the swelling ratio of hydrogel is observed within pH range 2-6 as well as at pH 8. The hydrogel could also be successfully attached to modified cotton fabric, namely partially carboxymethylated cotton (PCMC) through ionic crosslinking The in situ formation of CuO nanoparticles inside the matrix of CMC-DADMAC hydrogel nanocomposites attached to cotton fabric was also investigated .The formation of CuO nanoparticles in the hydrogels was confirmed using X-ray diffraction and scanning electron microscopy studies. Furthermore, the functional performance of the novel CuO nanocomposite hydrogel as wound dressing was tested for antibacterial activities; the nanocomposite hydrogels demonstrated excellent antibacterial effect. The work was further extended to include synthesis and Page 1 of 28 RSC Advances 2 characterization of Ag/CMC-DADMAC hydrogel nanocomposites. The latter displays high antibacterial activity.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پلیمریزاسیون پیوندی مونومر دی آلیلدیمتیل آمونیوم کلرید وینیل(DADMAC) همراه با عامل کراس لینک( اتصال عرضی) N,N-متیلن-بیس-آکریلامید(MBA) بر روی CMC کربوکسی متیل سلولز محلول در آب با استفاده از یک آغاز گر پرسولفات آمونیوم(APS) انجام شد. کوپلیمریزاسیون منجر به تولید هیدروژل هایی می شود. مشخصات و ویژگی های این هیدروژل ها به شرایط موثر بر واکنش کوپلیمریزاسیون بستگی دارد و واکنش کوپلیمریزاسیون به نوبه خود کنترل کننده اندازه منافذ و ساختار خلل و فرج و منافذ هیدروژل ها می باشد.بنابراین، افزایش غلظت مونومر منجر به بهبود قابل توجهی در نسبت آماس و تورم هیدروژل می شود به شرط این که مونومر در غلظت 40 درصد یا بیشتر استفاده می شود. عکس این قضیه برای غلظت آغازگر صدق می کند. نسبت تورم یا آماس هیدروژل به طور معنی داری با افزایش غلظت APS از 0.05 تا 0.25 مول بر لیتر کاهش می یابد. با توجه به کراس لینکرMBA، نسبت تورم حداکثر 30 را می توان با هیدروژل تولید شده با استفاده از MBA در غلظت 0.1 مول بر لیتر بدست آورد. هیدروژل تولید شده در حضور MBA در 0.05 مول بر لیتر، نسبت تورم صفر را نشان می دهد، در حالی که هیدروژل تولید شده با استفاده از MBA در 0.3 مول بر لیتر، نسبت تورم 10 درصد را نشان می دهد، نسبت تورم حداکثر برای هیدروژل را می توان در PH برابر با 7 بدست اورد. کاهش قابل توجه در نسبت تورم هیدروژل در PH 2-6 و نیز در PH برابر با 8 مشاهده می شود.
هم چنین هیدروژل می تواند به طور موفق با پارچه پنبه اصلاح شده یعنی پنبه کربوکسی متیله (PCMC) از طریق کراس لینک یا اتصال عرضی یونی پیوند برقرار کند.. تشکیل برجای نانوذرات CuO درون ماتریس نانوکامپوزیت های CMC-DADMAC متصل شده به پارچه پنبه نیز بررسی شد. تشکیل نانوذرات CuO در هیدروژل ها با استفاده از مطالعات میکروسکوپ الکترون عبوری و انکسار اشعه ایکس تایید شد. به علاوه، عملکرد کارکردی هیدروژل نانوکامپوزیت های CuO به عنوان پانسمان زخم برای فعالیت های آنتی باکتریال تست شدند. هیدروژل های نانوکامپوزیت، اثر آنتی باکتریال یا ضد باکتریایی عالی را نشان داد. در این مطالعه ترکیبات و ویژگی های نانوکامپوزیت های هیدروژل Ag/CMC-DADMAC را نیز بررسی کرد. نانوکامپوزیت های هیدروژل فوق فعالیت ضد باکتریایی بالایی را نشان می دهند.

بدون دیدگاه