مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی
ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چگالی گشتاور بیشتر در دنده مغناطیسی مدرن - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله درک و طراحی یک دنده مغناطیسی خطی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله خصوصیات گشتاور انتقال در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله خصوصیات گشتاور انتقال در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله محاسبه تحلیلی توزیع میدان مغناطیسی در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله محاسبه تحلیلی توزیع میدان مغناطیسی در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله شبیه سازی اینورتر مبتنی بر ماسفت برای کاربرد در گرمایش القایی

ترجمه مقاله شبیه سازی اینورتر مبتنی بر ماسفت برای کاربرد در گرمایش القایی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تقویت کننده عملیاتی rail to rail برنامه پذیر یک ولتی توان پایین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقویت کننده عملیاتی rail to rail برنامه پذیر یک ولتی توان پایین - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 30