ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فرنل ‌ها: پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال
عنوان انگلیسی
Fresnelets: new multiresolution wavelet bases for digital holography
صفحات مقاله فارسی
30
صفحات مقاله انگلیسی
28
سال انتشار
2003
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5645
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی اپتیک و لیزر، اپتوالکترونیک، فیزیک کاربردی و بیوفوتونیک
فهرست مطالب
چکیده
۱ پیش‌گفتار
III ویژگی‌های تبدیل فرنل
A دوگانگی
B انتقال
C اتساع
D ارتباط با تبدیل فوریه
E مساعل موضعی‌سازی
IV پایه‌های فرنل
A تبدیل فرنل یک پایه‌ی Riesz
B-باریکه‌ها
C موجک‌های باریکه‌ی چندجمله‌ای
D فرنل‌ها
V اجرای تبدیل فرنل
VI کاربردها و آزمایش‌ها
A شبیه‌سازی: انتشار یک جبهه‌ی موج آزمون
B انتشار به عقب یک موج پیچیده‌‌ی منکسر شده
C بازسازی هولوگرام
VII بحث
VIII نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We propose a construction of new wavelet-like bases that are well suited for the reconstruction and processing of optically generated Fresnel holograms recorded on CCD-arrays. The starting point is a wavelet basis of L2 to which we apply a unitary Fresnel transform. The transformed basis functions are shift-invariant on a level-by-level basis but their multiresolution properties are governed by the special form that the dilation operator takes in the Fresnel domain. We derive a Heisenberg-like uncertainty relation that relates the localization of Fresnelets with that of their associated wavelet basis. According to this criterion, the optimal functions for digital hologram processing turn out to be Gabor functions, bringing together two separate aspects of the holography inventor's work. We give the explicit expression of orthogonal and semi-orthogonal Fresnelet bases corresponding to polynomial spline wavelets. This special choice of Fresnelets is motivated by their near-optimal localization properties and their approximation characteristics. We then present an efficient multiresolution Fresnel transform algorithm, the Fresnelet transform. This algorithm allows for the reconstruction (backpropagation) of complex scalar waves at several user-defined, wavelength-independent resolutions. Furthermore, when reconstructing numerical holograms, the subband decomposition of the Fresnelet transform naturally separates the image to reconstruct from the unwanted zero-order and twin image terms. This greatly facilitates their suppression. We show results of experiments carried out on both synthetic (simulated) data sets as well as on digitally acquired holograms.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله، ما ساختاری از پایگاه‌های جدید موجک-مانند را ارائه می‌دهیم که برای بازسازی مجدد و پردازش هلوگرام‌های فرنل که به طور نوری تولید شده‌ و روی CCD-آرایه‌ها ثبت شده‌اند کاملا مناسب است. نقطه‌ی آغاز، یک پایگاه موجک L2 است که ما یک تبدیل واحد فرنل را در آن اعمال می‌کنیم. توابع پایه‌ی تبدیل شده، روی یک پایه‌ی سطح-به-سطح، شیفت-متغییر هستند اما ویژگی‌های چندتفکیکی آن‌ها توسط قالب خاصی که اپراتور اتساع در دامنه‌ی فرنل اتخاذ می‌کند کنترل می‌شوند. ما یک رابطه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ-مانند را هدایت می‌کنیم که موضعی‌سازی فرنل‌ها را به موضعی‌سازی پایه‌ی موجک مربوطه‌ی آن‌ها ارتباط می‌دهد. بر طبق این معیار، توابع بهینه برای پردازش هولوگرام دیجیتال، به نوبه‌ی خود، توابع گابور هستند که دو بُعد جداگانه‌ی کار مخترع هولوگرافی را در کنار هم قرار می‌دهند.
ما بیان صریحی از پایگاه‌های فرنل شبه-متعامد متناظر با موجک‌های باریکه‌ی چند جمله‌ای را ارائه می‌دهیم. انگیزه‌ی این انتخاب خاص فرنل‌ها، توسط ویژگی‌های موضعی‌سازی تقریبا بهینه و مشخصات تقریب آن‌ها ایجاد می‌شود. سپس یک الگوریتم کارامد تبدیل فرنل چندتفکیکی، تبدیل فرنل، را ارائه می‌دهیم. این الگوریتم، بازسازی (انتشار به عقب ) موج‌های اسکالر پیچیده را در چند تفکیک مستقل از طول موج و تعریف شده توسط کاربر ممکن می‌سازد. علاوه‌براین هنگام بازسازی هولوگرام‌های عددی، تجزیه‌ی زیرباند تبدیل فرنل، به طور طبیعی تصویر را برای بازسازی از تصاویر ناخواسته‌ی دوگانه و مرتبه-صفر جدا می‌سازد. این کار، محوسازی آن‌ها را به شدت تسهیل می‌کند. ما نتایج آزمایش‌های انجام شده روی هر دوی مجموعه داده‌های مصنوعی (شبیه‌سازی شده) و همچنین هولوگرام‌های به طور دیجیتال کسب شده را نشان می‌دهیم.


بدون دیدگاه