ترجمه مقاله تئوری اندرکنش جریان دنباله نزدیک آرام هایپرسونیک پشت یک سیلندر دایره ای آدیاباتیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تئوری اندرکنش جریان دنباله نزدیک آرام هایپرسونیک پشت یک سیلندر دایره ای آدیاباتیک - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تئوری اندرکنش جریان دنباله نزدیک آرام هایپرسونیک پشت یک سیلندر دایره ای آدیاباتیک
عنوان انگلیسی
Interaction theory of hypersonic laminar near-wake flow behind an adiabatic circular cylinder
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2015
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6635
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فیزیک و مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات، مکاترونیک و فیزیک کاربردی
مجله
امواج شوک - Shock Waves
دانشگاه
دانشگاه Dr. NW، کانادا
کلمات کلیدی
تئوری اندرکنش، جریان دنباله نزدیک آرام هایپرسونیک، دینامیک سیالات محاسباتی، شوک جداسازی لب، اندرکنش ویسکوز- غیر ویسکوز
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. تئوری اندرکنش آزاد
3. نتایج شبیه سازی
1. 3 حلال و راه اندازی
2. 3 شرایط و هندسه مرزی
3. 3 مدلسازی خصوصیات گاز
4. 3 فرض جریان آرام
4. نتایج شبیه سازی
1. 4 اعتبارگذاری مدل و استقلال شبکه
2. 4 تحلیل و بحث
1. 2. 4 شبیه سازیهای لغزشی و غیر لغزشی
2. 2. 4 شروع اندرکنش قوی
3. 2. 4 انبساط بازویی و اندرکنش ویسکوز- غیرویسکوز ضعیف
4. 2. 4 شوک جداسازی و اندرکنش ویسکوز- غیر ویسکوز قوی
5. 2. 4 خلاصه آنالیز
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The separation and shock wave formation on the aft-body of a hypersonic adiabatic circular cylinder were studied numerically using the open source software OpenFOAM. The simulations of laminar flow were performed over a range of Reynolds numbers (8 × 103 < Re < 8 × 104) at a free-stream Mach number of 5.9. Off-body viscous forces were isolated by controlling the wall boundary condition. It was observed that the off-body viscous forces play a dominant role compared to the boundary layer in displacement of the interaction onset in response to a change in Reynolds number. A modified free-interaction equation and correlation parameter has been presented which accounts for wall curvature effects on the interaction. The free-interaction equation was manipulated to isolate the contribution of the viscous–inviscid interaction to the overall pressure rise and shock formation. Using these equations coupled with highquality simulation data, the underlying mechanisms resulting in Reynolds number dependence of the lip-shock formation were investigated. A constant value for the interaction parameter representing the part of the pressure rise due to viscous–inviscid interaction has been observed at separation over a wide range of Reynolds numbers. The effect of curvature has been shown to be the primary contributor to the Reynolds number dependence of the free-interaction mechanism at separation. The observations in this work have been discussed here to create a thorough analysis of the Reynolds number-dependent nature of the lip-shock.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده:

جداسازی وتشکیل موج شوک روی بدنه عقب سیلندر دایره ای (با مقطع دایره ای) آدیاباتیک هایپرسونیک به روش عددی با استفاده از نرم افزار منبع باز Open FOAM مورد مطالعه قرار گرفت. شبیه سازیهای جریان آرام در محدوده اعداد رینلولدز (8 × 103 < Re < 8 × 104) در عدد ماخ جریان آزاد 5.9 انجام شد. نیروهای ویسکوز برون بدنه ای (خارج از بدنه) با کنترل شرایط مرزی دیواره، جدا شدند. مشاهده گردید که این نیروها درمقایسه با لایه مرزی، نقش مهمی در جابجایی شروع اندرکنش در پاسخ به تغییر در عدد رینولدز ایفا می کنند. معادله اندرکنش آزاد تغییریافته و پارامتر همبستگی مطرح شده است که اثرات انحنای دیواره بر اندرکنش را محاسبه می نماید. معادله اندرکنش آزاد برای جداسازی سهم اندرکنش ویسکوز- غیر ویسکوز در افزایش فشار کل و تشکیل شوک، دستکاری گردید. با استفاده ازاین معادلات در کنار داده های شبیه سازی با کیفیت بالا، مکانیزم های پایه منجر به وابستگی عدد رینولدز به تشکیل شوک لب، مورد پژوهش قرار گرفتند. مقدار ثابتی برای پارامتر اندرکنش که معرف جزئی از افزایش فشار ناشی از اندرکنش ویسکوز- غیر ویسکوز است، در جداسازی روی طیف وسیعی از اعداد رینولدز، پیشنهاد شده است. اثر انحنا، عامل اصلی وابستگی مکانیزم اندرکنش آزاد به عدد رینولدز در هنگام جداسازی می باشد. در اینجا راجع به مشاهدات صورت گرفته در این کار برای آنالیز جامع وکامل طبیعت وابسته به عدد رینولدز شوک لب بحث شده است.


بدون دیدگاه