مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک کاربردی
ترجمه مقاله اندازه‌گیری تغییر داپلر نوری با استفاده از یک آینه‌ دوار

ترجمه مقاله اندازه‌گیری تغییر داپلر نوری با استفاده از یک آینه‌ دوار

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی و عددی زاویه استقرار برای کره های درشت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرت راکتیو با بهینه سازی اجتماع ذرات پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل صف آرایی ربات و جستجو با روش پنل بلادرنگ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نقش نفوذ لایه مرزی در رشد رسوبدهی بخار نانو ورقه های کالکوژنید

دانلود ترجمه مقاله نقش نفوذ لایه مرزی در رشد رسوبدهی بخار نانو ورقه های کالکوژنید

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از ذرات نانو اکسید روی برای تولید منسوجات ضد میکروبی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11