دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم

دانلود ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم با نانو ساختار شیمایی بهم متصل
عنوان انگلیسی
Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
صفحات مقاله فارسی
39
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2011
نشریه
intech open
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۶۶
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد، فیزیک و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
متالوژی، بیو مواد، ذرات بنیادی، فیزیک کاربردی، مواد، سرامیک، نانومواد، شیمی پلیمر و شیمی فیزیک
مجله
مجله بیومتریال – فیزیک و شیمی
فهرست مطالب
۱مقدمه
۲ مروری بر خواص سرامیک های دارای پیوند شیمیایی
۲ ۱مواد و تابع پایه ایی
۲ ۱ ۱ شیمی اصلی
۳ توصیف کلی آلومینات کلسیم و پروفیل خاصیت
۳ ۱ زیست سازگاری به انضمام زیست فعالیت
۳ ۱ ۱ زیست سازگاری شامل زست فعالیت بیوسرامیک های آلومینات کلسیم
۳ ۱ ۱ ۱ واکنش های مکمل آلومینات کلسیم در حضور مایع بدن
۴ مواد و کاربرد زیست مواد
۴ ۱ کاربردهای دندانی
۴ ۱ ۱ سیمان دندانی
۴ ۱ ۲ آندودنتیک
۴ ۱ ۳ مواد پر کنندۀ دندانی
۴ ۲ کاربردهای ارتوپدی
۴ ۳ حامل دارو برای مصرف دارو
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

Biomaterials are based on a broad range of materials, such as organic polymers, metals and ceramics including both sintered and chemically bonded ceramics (silicates, aluminates, sulphates and phophates). The biomaterials can be made prior to use in the body in a conventional preparation of the material. The need for in situ in vivo formed implant materials makes the chemically bonded ceramics especially potential as biomaterials. These ceramics include room/body temperature formed biomaterials with excellent biocompatibility. Ca-aluminate as a biomaterial has been evaluated for over two decades with regard to general physical, mechanical and biocompatible properties. The Caaluminate based materials exhibit due to their unique curing/hardening characteristics and related microstructure a great potential within the biomaterial field. The presentation in this chapter aims at giving an overview of the use of Ca-aluminate (CA) as a biomaterial within odontology, orthopaedics and as a carrier material for drug delivery. The examination deals with aspects such as; the chemical composition selected, inert filler particles used, early properties during preparation and handling (working, setting, injection time, translucency, radio-opacity), and final long-term properties such as dimensional stability and mechanical properties (fracture toughness, compressive and flexural strength, hardness and Young´s modulus). One specific topic deals with the sealing of the Ca-aluminate biomaterials to tissue - a key in the understanding of the mechanisms of nanostructural integration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
۱ مقدمه

زیست مواد طیف بزرگی از مواد از قبیل پلیمرهای آلی،فلزات و سرامیک ها شامل سرامیک های زینتر و سرامیک ها با پیوند شیمیایی (سیلیکات ها،آلومینات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جای می دهند.زیست مواد را می توان پیش از استفاده در بدن به روش آماده سازی مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون کاشت تشکیل شده در بافت طبیعی در جای طبیعی ،سرامیک های دارای پیوند شیمیایی را به عنوان زیست مواد بالقوه می کند. این سرامیک ها شامل زیست مواد تشکیل شده در دمای بدن/اتاق با زیست سازگاری عالی هستند.آلومینات کلسیم به عنوان یک زیست ماده به مدت بیش از دو دهه با توجه به خواص فیزیکی،مکانیکی و زیست سازگاری کلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد مبتنی بر آلومینات کلسیم به دلیل ویژگی سخت شدگی/عمل آوری (curing) منحصر به فرد خود و ریزساختار مربوطه ، پتانسیل و قابلیت زیادی در زمینۀ زیست ماده از خود نشان می دهند.هدف ازاین فصل بررسی ومرور کاربرد آلومینات کلسیم(CA) به عنوان یک زیست ماده در دندانپزشکی،ارتوپدی و  به عنوان مادۀ حامل برای مصرف دارو می باشد.در این آزمایش به مواردی از قبیل ترکیب شیمیایی منتخب،ذرات بین پرکننده مورد استفاده، خواص اولیۀ در طی آماده سازی و دستکاری(کار کردن، جاگذاریکردن،زمان تزریق،نیم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعی ازقبیل پایداری بعدی و خواص مکانیکی(چقرمگی شکست،استحکام خمش و تراکم،سختی و ضریب Young) می پردازد.یکی ازموضوعات خاصی که در این مطالعه به آن پرداخته میشود، درزگیری بافت با زیست مواد آلومینات کلسیم  می باشد که نکتۀ کلیدی در درک مکانیسم های یکپارچگی نانوساختاری است.


بدون دیدگاه