مقالات ترجمه شده ارزان پزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته پزشکی
ترجمه مقاله پیشرفت ها (به روز رسانی ها) در مش و بیومتریال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشرفت ها (به روز رسانی ها) در مش و بیومتریال - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله امکان پذیری انتخاب برای سهم مرد در زنده ماندن جنین - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله امکان پذیری انتخاب برای سهم مرد در زنده ماندن جنین - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تحریک فوق عادی گیرنده های دوپامین D1 در کورتکس پرفرونتال جوندگان

ترجمه مقاله تحریک فوق عادی گیرنده های دوپامین D1 در کورتکس پرفرونتال جوندگان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله برنامه ریزی و بودجه بندی برای برنامه های تغذیه ای در تانزانیا

ترجمه مقاله برنامه ریزی و بودجه بندی برای برنامه های تغذیه ای در تانزانیا

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله سرطان سلول فلس دار مری در بیماران با سرطان سر و گردن - نشریه وایلی

ترجمه مقاله سرطان سلول فلس دار مری در بیماران با سرطان سر و گردن - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اختلال هماهنگی رشد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اختلال هماهنگی رشد - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بینش هایی نسبت به سیستم CRISPR/Cas در گاردنلاواژینالیس - نشریه BMC

ترجمه مقاله بینش هایی نسبت به سیستم CRISPR/Cas در گاردنلاواژینالیس - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله جداسازی Gardnerella vaginalis از مجرای زادآوری چهار مادیان - نشریه Sage

ترجمه مقاله جداسازی Gardnerella vaginalis از مجرای زادآوری چهار مادیان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1990
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله واژینوز باکتریال مرتبط با Gardnerella vaginalis در زنان بلغاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله واژینوز باکتریال مرتبط با Gardnerella vaginalis در زنان بلغاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله هاپتوگلوبین سرم خونی در زیست شیمی بالینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هاپتوگلوبین سرم خونی در زیست شیمی بالینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله چاپ سه بعدی و چاپ های زیستی سه بعدی در اطفال - نشریه MDPI

ترجمه مقاله چاپ سه بعدی و چاپ های زیستی سه بعدی در اطفال - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17