مقالات ترجمه شده ارزان پزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته پزشکی
ترجمه مقاله بکارگیری اخلاق مراقبت در عملکرد پرستاری - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بکارگیری اخلاق مراقبت در عملکرد پرستاری - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطان

ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله فردریش آتاکسی (FA) - نشریه BMC

ترجمه مقاله فردریش آتاکسی (FA) - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله پیش بینی تشنج با خصوصیات محلی و کلی نوسانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیش بینی تشنج با خصوصیات محلی و کلی نوسانی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نقش خوداثربخشی در درمان اختلالات استفاده از مواد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش خوداثربخشی در درمان اختلالات استفاده از مواد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر اوتیسم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله شاخص مختصری از امنیت انرژی خانگی

ترجمه مقاله شاخص مختصری از امنیت انرژی خانگی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی عصبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16