ترجمه مقاله بکارگیری اخلاق مراقبت در عملکرد پرستاری - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بکارگیری اخلاق مراقبت در عملکرد پرستاری - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بکارگیری اخلاق مراقبت در عملکرد پرستاری
عنوان انگلیسی
Applying the Ethics of Care to Your Nursing Practice
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2012
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f438
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پرستاری
مجله
اخلاق، قانون و سیاست - Ethics
دانشگاه
دانشگاه دکسل، دانشکده پرستاری و بهداشت حرفه ای، فیلادلفیا
فهرست مطالب
تعریف مراقبت
نظریه اخلاق مراقبت
یک نمونه‌ مراقبتی
بکارگیری اخلاق مراقبت در عمل
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Definition of Caring

Caring and nursing are so intertwined that nursing always appeared on the same page in a Google search for the definition of caring. Caring is “a feeling and exhibiting concern and empathy for others; showing or having compassion” (The Free Dictionary, 2002, para. 2). As these definitions show, caring is a feeling that also requires an action. Dr. Jean Watson’s caring theory is well known in nursing. The three major elements of her theory are the carative factors, the transpersonal caring relationship, and the caring occasion/caring moment (Watson, 2001). Her carative factors endeavor to “honor the human dimensions of nursing’s work and the inner life world and subjective experiences of the people we serve” (Watson, 1997, p. 50). Two examples of these carative factors, which were later changed to caritas factors in 2001, in clinical practice are “developing and sustaining a helping-trusting, authentic caring relationship” and “being present to, and supportive of, the expression of positive and negative feelings as a connection with deeper spirit of self and the one-beingcared-for” (Watson, 2001, p. 347). To build this trusting, caring relationship with the patient, the nurse must be self-aware of any judgmental feelings or feelings that could foster his or her crossing boundaries into intimacy. Caring requires the nurse to have a deep connection to the spirit within the self and to the spirit within the patient. Watson’s caring model requires the nurse to look at the uniqueness of the individual and go to all extents possible to preserve the patient’s dignity. The second element, the transpersonal caring relationship, describes the nurse’s caring consciousness and moral commitment to make an intentional connection with the patient. The third element, caring occasion/caring moment, is the space and time where the patient and nurse come together in a manner for caring to occur.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
تعریف مراقبت
مراقبت و پرستاری به طوری در هم تنیده شده که پرستاری، همیشه در همان صفحه در یک جستجوی گوگل برای تعریف مراقبت ظاهر میشود. مراقبت عبارتست از " احساس و نمایش نگرانی و دلسوزی برای دیگران؛ نشان دادن و یا داشتن شفقت " (دیکشنری رایگان، 2002 ، بند 2.) همانطور که این تعاریف نشان میدهد، مراقبت یک احساس است که همچنین نیازمند عمل میباشد.
نظریه مراقبت دکتر ژان واتسون 2 در پرستاری به خوبی شناخته شده است . سه عنصر اصلی نظریه وی عبارتند از : عوامل شفابخش، ارتباطات مراقبت فراشخصی، و موقعیت مراقبت/ لحظه‌ی مراقبت (واتسون، 2001 ). عوامل شفابخش وی، برای " افتخار ابعاد انسانی از کار پرستاری و دنیای زندگی درونی و تجربه‌های ذهنی مردم برای نجات دادن " تلاش می‌کند (واتسون، 1991 ، ص 009 ). دو نمونه از این عوامل شفابخش، که بعدها به عوامل درمانی در سال 2001 تغییر یافتند، در عمل بالینی " توسعه و حفظ کمک -اعتماد، ارتباطات مراقبتی معتبر " و " حاضر بودن و حمایت، بیان احساسات مثبت و منفی به عنوان یک ارتباط از اعماق وجود " هستند (واتسون، 2001، ص 141). برای ساختن این اعتماد، ارتباطات مراقبتی با بیمار، پرستار باید از هر گونه احساسات قضاوتی و یا احساساتی که میتواند به صمیمیت تبدیل شود، خودآگاه باشد. مراقبت نیازمند این است که پرستار یک ارتباط عمیق با روح خود و ارتباط عمیق با بیمار داشته باشد. مدل مراقبتی واتسون نیازمند این است که پرستار به دید منحصر به فرد بودن به افراد بنگرد و تا جاییکه امکان دارد کرامت بیمار حفظ شود. عنصر دوم، رابطه مراقبت فراشخصی، آگاهی‌های مراقبتی پرستاران و تعهد اخلاقی به ارتباط درونی با بیمار را توصیف می کنند. عنصر سوم، موقعیت مراقبت/ لحظه‌ی مراقبت، فضا و زمانی است که در آن بیمار و پرستار برای انجام مراقبت گرد هم می‌آیند.

بدون دیدگاه