ترجمه مقاله تاثیر ناامنی غذایی بر عملکرد علمی، افزایش وزن و مهارت‌های اجتماعی کودکان

ترجمه مقاله تاثیر ناامنی غذایی بر عملکرد علمی، افزایش وزن و مهارت‌های اجتماعی کودکان
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ناامنی غذایی، عملکرد علمی، افزایش وزن و مهارت‌های اجتماعی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عنوان انگلیسی
Food Insecurity Affects School Children’s Academic Performance, Weight Gain, and Social Skills
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2005
نشریه
Nutrition
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f135
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم تغذیه، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
مجله
انجمن آمریکایی علوم تغذیه ای - The American Society for Nutritional Sciences
دانشگاه
بخش علوم تغذیه ای، دانشگاه کرنل، ایاتاکا
کلمات کلیدی
ناامنی غذایی، رشد کودک، افزایش وزن، علمی ، طولی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
موضوعات و شیوه‌ها
ناامنی غذایی
عملکرد علمی
وزن، قد و BMI
مهارت‌های اجتماعی
کنترل مقياس‌ها
شيوه‌هاي آماري
مدل‌ها
نتايج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Food insecurity has been associated with diverse developmental consequences for U.S. children primarily from cross-sectional studies. We used longitudinal data to investigate how food insecurity over time related to changes in reading and mathematics test performance, weight and BMI, and social skills in children. Data were from the Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort, a prospective sample of 21,000 nationally representative children entering kindergarten in 1998 and followed through 3rd grade. Food insecurity was measured by parent interview using a modification of the USDA module in which households were classified as food insecure if they reported 1 affirmative response in the past year. Households were grouped into 4 categories based on the temporal occurrence of food insecurity in kindergarten and 3rd grade. Children’s academic performance, height, and weight were assessed directly. Children’s social skills were reported by teachers. Analyses examined the effects of modified food insecurity on changes in child outcomes using lagged, dynamic, and difference (i.e., fixed-effects) models and controlling for child and household contextual variables. In lagged models, food insecurity was predictive of poor developmental trajectories in children before controlling for other variables. Food insecurity thus serves as an important marker for identifying children who fare worse in terms of subsequent development. In all models with controls, food insecurity was associated with outcomes, and associations differed by gender. This study provides the strongest empirical evidence to date that food insecurity is linked to specific developmental consequences for children, and that these consequences may be both nutritional and nonnutritional. J. Nutr. 135: 2831–2839, 2005.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ناامنی غذایی با پیامدهای متنوع پیشرفت برای کودکان آمریکا عمدتاً از پژوهش‌های مقطعی مرتبط بوده است. ما از داده‌های طولی برای بررسی چگونگی ارتباط ناامنی غذایی با تغییرات خواندن و عملکرد تست ریاضی، افزایش وزن و BMI و مهارت‌های اجتماعی در کودکان استفاده کردیم. این داده‌ها از پژوهش طولی دوران بچگی ـ گروه مهدکودک‌ها بودند که نمونه‌ای احتمالی شامل 21.000 کودک که در سال 1998 وارد این مهد کودک‌ها شده و در درجه سوم قرار داشتند. ناامنی غذایی با مصاحبه با والدین و تغییر مدل USDA ارزیابی شد به طوری که خانوارها به صورت خانوارهای ناامن غذایی طبقه‌بندی می‌شدند به شرط آنکه پاسخ صحیح بیشتر از یک را در سال گذشته گزارش می‌کردن. خانوارها در 4 گروه و براساس بروز موقتی ناامنی غذایی در مهد کودک و درجه سوم طبقه بندی شدند. عملکرد علمی کودکان، قد و وزن آنها نیز مستقیماً ارزیابی می‌شد. مهارت اجتماعی کودکان توسط معلمین گزارش می‌شد. تحلیل‌های تاثیرات ناامنی متغیر غذایی در تغییرات واکنش‌های کودک را با استفاده از مدل‌های دینامیک و متفاوت و نیز کنترل کنترل و متغیرهای بافتی خانوار را تشریح کردند. در مدل‌های تاخیری ناامنی غذایی شامل پیش‌بینی مسیرهای توسعه فقر در کودکان بیش از کنترل سایر متغیرها می‌گردید. لذا ناامنی غذایی به عنوان یک شاخص مهم در تعیین کودکانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از پیشرفت‌های آتی نگرانی بیشتری دارند. در تمام مدل‌های دارای کنترل، ناامنی غذایی با پیامدها در ارتباط بوده و ارتباطات نیز به واسطه جنسیت تغییر می‌کرد. این تحقیق مهمترین مدرک تجربی در مورد داده‌هایی را ارائه می‌کند که ناامنی غذایی با پیامدهای ویژه رشد کودکان مرتبط بوده و اینکه این پیامدها می‌توانند تغذیه ای یا غیرتغذیه ای باشند.

بدون دیدگاه