تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطان

عنوان فارسی: ژن های رنگدانه و ژن های سرطان
عنوان انگلیسی: Pigment Genes and Cancer Genes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2011 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F408
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژنتیک، ایمنی شناسی پزشکی و ژنتیک پزشکی
دانشگاه: دانشگاه اورگان، ایالات متحده آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
فهرست مطالب

واژه نامه

مقدمه:

سلول های رنگدانه در ماهی ها

گسترش سلول های رنگدانه

انواع سلول های رنگدانه در ماهی ها

کنترل ژنتیکی گسترش سلول رنگدانه

مشخصات سلول های رنگدانه

ملانوفورها

زانتوفورها

ایریدوفورها و لئوکوفورها

شکل گیری الگوی رنگ

ژن های سنتز رنگدانه

سنتز ملانین

سنتز پتریدین

تغییر رنگ

پلی مورفیسم رنگدانه ها در حیات وحش

Blind Cavefish

گونه Danio

Stickleback

تومورهای سلول رنگدانه

ماهی قرمز Erythrophoroma

ملانوم Xiphophorus

مدل های تومور پوستی تراریخته

نمونه متن انگلیسی

Introduction

Pigmentation and color patterning of body and fins serve multiple functions in fish, including camouflage, communication, mate choice, or species recognition. Fish pigmentation is highly polymorphic and often sex-specific, particularly during the spawning season. Furthermore, many fish species change their pigmentation during their life cycle. Prominent examples for colorful fishes are coral reef fishes, poeciliids from Middle and South America (guppy, Poecilia reticulata; platyfish, Xiphophorus maculatus; swordtail, Xiphophorus hellerii) or the cichlids of the East African Great Lakes. (see also Vision: Color vision and Color Communication in Reef Fish) Coloration of teleost fishes is based on six different major types of pigment cells. Other fish lineages and tetrapods, in contrast, have a smaller repertoire of such chromatophores. Studying the genetic basis of fish coloration has a long tradition, particularly in East Asia, where color morphs of carp and goldfish have been cultured for more than 1500 years. In the beginning of the last century, poeciliids became popular among geneticists to study the inheritance of color patterns and also of pigment cell-derived tumors. The present article gives an overview of the types of pigment cells found in fish, the genetic control of their development and differentiation, and the genes that underlie color polymorphisms between natural fish populations. Subsequently, we discuss the longstanding interest in fish as model systems for the study of pigment cell-derived types of skin cancer.

نمونه متن ترجمه

مقدمه:

رنگیزه و الگودهی رنگ بدن و باله ها عملکردهای چندگانه شامل استتار، ارتباط، انتخاب جفت یا شناسایی گونه ها در ماهی ها دارد. رنگ ماهی ها به ویژه در فصل تخم ریزی به شدت چند شکلی داشته و اغلب اختصاصی جنسیت است. علاوه بر این، بسیاری از گونه های ماهی ها رنگ خود را در طول چرخه زندگی تغییر می دهند. نمونه های برجسته از ماهی های رنگی شامل ما هی های coral reef، poeciliids آمریکای میانی و جنوبی (guppy، Poecilia reticulata، platyfish، Xiphophorus maculatus، swordtail، Xiphophorus hellerii) یا سیکلیدهای دریاچه های بزرگ آفریقای شرقی هستند (چشم انداز را نیز ببینید: دید رنگی و ارتباط رنگی در ماهی Reef).

رنگ ماهی های استخوانی بر اساس شش نوع مختلف سلول های رنگدانه است. در مقابل، سایر اجداد ماهی ها و چهارپایان، مجموعه کوچکتری از کروماتوفورهای این چنینی دارند. بررسی اساس ژنتیکی رنگ ماهی ها پیشینه طولانی مدت دارد، به خصوص در شرق آسیا، که در آن اشکال رنگی کپور و ماهی های قرمز برای بیش از 1500 سال پرورش یافته اند. در آغاز قرن گذشته، poeciliid ها برای مطالعه توارث الگوهای رنگ و همچنین تومورهای رنگی مشتق شده از سلول در میان متخصصان ژنتیک محبوب شده اند.

مقاله حاضر یک دید کلی از انواع سلول های رنگدانه موجود در ماهی، کنترل ژنتیکی گسترش و تمایز آن ها و ژن-های زمینه ساز پلی مورفیسم رنگ بین جمعیت های طبیعی ماهی ها ارائه می دهد. پس از آن در مورد علاقه طولانی مدت به ماهی ها به عنوان سیستم های مدل برای بررسی انواع رنگدانه های مشتق شده از سلول سرطان پوست بحث خواهد شد.