ترجمه مقاله فردریش آتاکسی (FA) - نشریه BMC

ترجمه مقاله فردریش آتاکسی (FA) - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فردریش آتاکسی (FA): وضعیت فعلی و چشم انداز آینده
عنوان انگلیسی
Friedreich Ataxia: current status and future prospects
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f391
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مغز و اعصاب و ژنتیک پزشکی
مجله
مخچه و آتاکسی - Cerebellum & Ataxias
دانشگاه
دانشگاه ماربورگ، آلمان
فهرست مطالب
چکیده
زمینه
اپیدمیولوژی
فنوتیپ
شروع، پیشرفت و مرگ
فنوتیپ های غیر معمول
سندرم نورولوژیک
تظاهرات غیر عصبی
تصویربرداری
تشخیص های افتراقی
ژنتیک
عملکرد فراتاکسین
بیوژنزیس فراتاکسین
آسيب شناسي
سیستم عصبی
قلب
درمان
تقویت کننده های متابولیسم انرژی
آنتی اکسیدان ها
افزایش فراتاکسین
شلاته کننده های آهن
اریتروپوئیتین (EPO)
واسطه های ایمنی
HDACi
اسیدهای نوکلئیک تکراری مورد هدف واقع شده
درمان ویژگی های مرتبط
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Friedreich ataxia (FA) represents the most frequent type of inherited ataxia. Most patients carry homozygous GAA expansions in the first intron of the frataxin gene on chromosome 9. Due to epigenetic alterations, frataxin expression is significantly reduced. Frataxin is a mitochondrial protein. Its deficiency leads to mitochondrial iron overload, defective energy supply and generation of reactive oxygen species. This review gives an overview over clinical and genetic aspects of FA and discusses current concepts of frataxin biogenesis and function as well as new therapeutic strategies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
Friedreich ataxia (FA) شایعترین نوع آتاکسی ارثی است. اکثر بیماران هموزیگوس GAA را حمل می کنند که در اولین اینترون ژن فراتاکسین در کروموزوم 9 قرار دارد. به علت تغییرات اپی ژنتیک، بیان فراتاکسین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. فراتاکسین یک پروتئین میتوکندریایی است. کمبود آن منجر به تجمع آهن در میتوکندری، اختلال در تامین انرژی و تولید گونه های اکسیژن واکنشی می شود. این مقاله مروری به بررسی کلیه جنبه های بالینی و ژنتیکی FA می پردازد و مفاهیم فعلی پیدایش زیستی فراتاکسین و عملکرد آن و همچنین استراتژی های درمانی جدید را مورد بحث قرار می دهد.

بدون دیدگاه