مقالات ترجمه شده ارزان پزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته پزشکی
ترجمه مقاله افت فشارخون وضعیتی در سالمندان: تشخیص و درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افت فشارخون وضعیتی در سالمندان: تشخیص و درمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله گرایش ها در تدریس انگل شناسی: موقعیت آمریکایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گرایش ها در تدریس انگل شناسی: موقعیت آمریکایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مکانیزم های عصبی زمینه ساز قطع مصرف (ترک) مورفین در بیماران معتاد

ترجمه مقاله مکانیزم های عصبی زمینه ساز قطع مصرف (ترک) مورفین در بیماران معتاد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری عمیق و کاربرد های آن در زیست پزشکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیولوژی سرطان متابولیک (سوخت و ساز بدن) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله یک بررسی در مورد روش های تشخیصی بروسلوز

ترجمه مقاله یک بررسی در مورد روش های تشخیصی بروسلوز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اهمیت تشخیص آزمایشگاهی در درمان بروسلوز - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اهمیت تشخیص آزمایشگاهی در درمان بروسلوز - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله نشانگرهای التهابی و خطر ابتلا به دیابت نوع 2

ترجمه مقاله نشانگرهای التهابی و خطر ابتلا به دیابت نوع 2

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19