دانلود رایگان مقالات انگلیسی فیزیک

ترجمه مقاله میزان حساسیت پوشش محافظتی در مهندسی

ترجمه مقاله میزان حساسیت پوشش محافظتی در مهندسی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده انسان از امواج فراصوتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده انسان از امواج فراصوتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11