دانلود رایگان مقالات انگلیسی بیوتکنولوژی

ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

ترجمه مقاله علیه اخلاق زیستی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تولید ارتقا یافته سلولز باکتریایی و پتانسیل کاربرد آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرصت های بیوتکنولوژی - الزویر 2018

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرصت های بیوتکنولوژی - الزویر 2018

  • رایگان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

ترجمه مقاله رشد آبی فرصت هایی برای رشد پایدار دریایی و دریانوردی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

ترجمه مقاله سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات اکسید روی و فعالیت ضد میکروبی آن ها

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8