مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

ترجمه مقاله اپلیکیشن پلت فرم منبع باز برای ساختمان هوشمند و کنترل شبکه هوشمند

  • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله مهندسی وب

ترجمه مقاله مهندسی وب

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ در رایانش ابری توزیع شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم تشخیص نفوذ در رایانش ابری توزیع شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۹۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله محلی سازی توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محلی سازی توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم (WSN) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعات تطبیقی تکنیک های یادگیری ماشین و کاربردهای اخیر آن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بازسازی بلاک چین با پایگاه های داده توزیع شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی بلاک چین با پایگاه های داده توزیع شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آزمایش خودکار قابلیت تشخیص پایه برای سیستم تشخیص گفتار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله سنجش کنترل همزمانی توزیع شده - نشریه ACM

ترجمه مقاله سنجش کنترل همزمانی توزیع شده - نشریه ACM

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله مروری بر الگوریتم های رمزگذاری در تصاویر رنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر الگوریتم های رمزگذاری در تصاویر رنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 67