مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
ترجمه مقاله بررسی عملکرد LDO بدون خازن با انواع مختلف مقاومت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی عملکرد LDO بدون خازن با انواع مختلف مقاومت - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل و طراحی شبکه های مسیریابی میکروسیالی کاهش –دستکاری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

ترجمه مقاله گزارش بازبینی برای تولید نسل بعدی فناوری CMOS به عنوان اسپینترونیک

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی و اجرای مراقبت های سلامتی در سیستم های نظارتی وایرلس

ترجمه مقاله طراحی و اجرای مراقبت های سلامتی در سیستم های نظارتی وایرلس

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تداخل در معماری باس CNT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تداخل در معماری باس CNT - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14