ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP

ترجمه مقاله مدل سازی لیزر دیودی دمشی Yb - نشریه IOP
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی مدل سازی نظری و تجربی لیزر دیودی دمشی YAG :Yb دیسک-نازک
عنوان انگلیسی
Theoretical modelling and experimental investigations of the diode-pumped thin-disk Yb : YAG laser
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
1999
نشریه
IOP
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6708
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، افزاره های میکرو و نانو الکترونیک، حالت جامد و بیوفوتونیک
مجله
کوانتوم الکترونیک - Quantum Electronics
دانشگاه
موسسه Strahlwerkzeuge، دانشگاه اشتوتگارت آلمان
فهرست مطالب
چکیده
لیزرهای مورد نیاز برای فرایند مورد نظر
مفهوم لیزر دیسک-نازک
مدل سازی
مدل تحلیلی
مدل عددی
محاسبه جذب
محاسبه دما
محاسبه توان خروجی
نتایج عددی
نتایج تجربی
چیدمان
مقیاس پذیری پرتو خروجی
بازده
کیفیت پرتو
خلاصه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The fundamental principles of the operation of a solid-state laser are presented for the case when the active element is a thin disk. An analytical model of this laser is developed. The model is used to calculate the influence of the various parameters on the operational efficiency of the laser. A detailed model is also developed for calculations relating to a specific laser design and this model takes account of the geometry of the active medium, of the diode pump configuration, and of the operating conditions. Experiments yielded a cw output power up to 350 W and an optical pumping efficiency of  50% (the corresponding values obtained in this single-mode regime were approximately 100 W and 440%). These results were obtained below 0 8C for eight passes of the pump radiation through the active medium. At room temperature and for 16 passes the same parameters were several tens of watts and an efficiency up to 58%. These experimental results were in good agreement with the predictions of the theoretical model.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

اصول بنیادی عملیات لیزر حالت جامد برای موردی که محیط فعال لیزر یک دیسک نازک باشد ارائه شده است. مدل تحلیلی این نوع لیزر توسعه داده شده است. این مدل برای محاسبه تأثیر پارامترهای مختلف روی بازده عملیاتی لیزر استفاده شده است. یک مدل تفصیلی، نیز برای محاسبات مرتبط با یک طرح ویژه لیزر توسعه داده شده است و این مدل، هندسه محیط فعال، پیکربندی پمپ دیودی و شرایط اجرا را مورد توجه قرار داده است. در آزمایش ها یک توان خروجی cw تا میزان   و بازده اپتیکی ~50%   را مورد استفاده قرار گرفته است (مقادیر به دست آمده در رژیم تک مد برابر با   و 44% بوده است). این نتایج برای دمای زیر   و برای 8 عبور نور پمپ از میان محیط فعال به دست آمده است. در دمای اتاق برای 16 عبور و همان پارامترهای قبلی، توان چند ده وات و بازده بیشتر از 58% به دست آمد. این نتایج تجربی در توافق خوبی با پیش بینی های مدل نظری به سر می برد.


بدون دیدگاه