مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله کاربرد شبکه عصبی برای مدل سازی نویز SiGe HBT

دانلود ترجمه مقاله کاربرد شبکه عصبی برای مدل سازی نویز SiGe HBT

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8