مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
ترجمه مقاله تقویت قابلیت های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری سرویس گرا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت قابلیت های سیستم های پشتیبان تصمیم گیری سرویس گرا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مروری بر ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ارائه ساختار هوش رقابتی

ترجمه مقاله مروری بر ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ارائه ساختار هوش رقابتی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تاثیر ISP،BPR و سفارشی سازی بر عملکرد SME تولیدی کره - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاثیر ISP،BPR و سفارشی سازی بر عملکرد SME تولیدی کره - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سیاست های اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی

ترجمه مقاله سیاست های اطلاعاتی و فرهنگ اطلاعاتی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 66
ترجمه مقاله اثرات تعامل اطلاعات در نوآوری تجاری (نوآوری در کسب و کار) - نشریه وایلی

ترجمه مقاله اثرات تعامل اطلاعات در نوآوری تجاری (نوآوری در کسب و کار) - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

ترجمه مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی در مراقبت های بهداشتی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل گیری قصد و نیت مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله عوامل توانمند ساز و فرایند های مدیریت موثر دانش - نشریه امرالد

ترجمه مقاله عوامل توانمند ساز و فرایند های مدیریت موثر دانش - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر هوش تجاری روی کیفیت تصمیم گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر هوش تجاری روی کیفیت تصمیم گیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله سنجه‌ ها و واکاوش رسانه های اجتماعی در بازاریابی - S3M - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنجه‌ ها و واکاوش رسانه های اجتماعی در بازاریابی - S3M - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22