تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مروری بر ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ارائه ساختار هوش رقابتی

عنوان فارسی: مروری بر ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی برای ارائه ساختار هوش رقابتی: روش تئوریک
عنوان انگلیسی: An Overview of Information Tools and Technologies for Competitive Intelligence Building: Theoretical Approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : 10667 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.60Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: اطلاع رسانی علوم و فناوری اطلاعات - Informing Science and Information Technology
دانشگاه: دانشگاه اقتصاد، کاتوویتس، لهستان
کلمات کلیدی: هوش رقابتی (CI)، هوش تجاری (BI)، ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی، کاوش داده ها، بهره برداری از داده ها
کلمات کلیدی انگلیسی: Competitive Intelligence (CI) - Business intelligence (BI) - information tools and technologies - data exploration - data exploitation
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.28945/1985
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشینه نظری

روش شناسی و نتایج

دسته بندی ابزار ها CI جهت کاوش داده ها

دسته بندی ابزار های CI برای بهره برداری داده ها

بحث

نتیجه گیری و توصیه ها

محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The paper refers to the Competitive Intelligence (CI) that is an important area of study for both practitioners and researches. CI is a subset of Business Intelligence (BI), providing balanced picture of the environment to the decision makers. It concerns the collecting and analyzing of the information about the behaviors of the various markets’ actors in order to make certain decisions based on market trends. This type of information is mainly semi-structured or unstructured nature- in contrast to the well-structured information used in BI. It turns out that many previous information tools used to build BI are insufficient and adequate for CI.

The research study is mainly exploratory and descriptive in nature, with the objective of providing an overview of the issue of CI and investigating the various information tools and technologies for CI building.

The structure of this paper is organized as follows. Firstly, the idea of CI is explained and the most important differences between BI and CI are highlighted. Next, the most significant information tools and technologies for building CI are preceded. Finally, some guidelines and recommendations are provided in order to build CI in organizations. Some limitations of this research are indicated as well. What is more, further studies on CI are outlined.

The paper provides some valuable information on using different information tools and technologies for CI building. The results of this study may be useful for ICT specialists, as well as for the organizations that plan to build CI.

Introduction The source of organization’s power has shifted from land, finance and capital to intangible resources (Herschel & Jones, 2005; McGonagle & Vella, 2002; Moss & Atre, 2003; Negash & Gray, 2008). The organizations are governed by information, knowledge, intelligence and wisdom (Liautaud & Hammond, 2002; Davenport & Harris, 2007; Wixom & Watson, 2010). The competitive advantage is based not only on products and finance, but also on intelligence, technology, software, education and culture.

Resource-based View (RBV), a well-known theory of strategy argues that organizations with valuable, rare, inimitable and non-substitutable resources have the potential of achieving superior performance (Barney, 1995). In an extended approach of RBV resources implies intangible categories including organizational, human and networks (Ahn & York, 2011). This knowledge-based resource approach of RBV encourages organizations to obtain, access, and maintain intangible endowments because these resources are the ways in which firms combine and transform tangible input resources and assets (Wiklundi & Shephered, 2003). Furthermore, intangible resources are more causally ambiguous and less observable than tangible resources; therefore, it is not easy for competitors to duplicate. To provide sustainable competitive advantage, resources should be (Cosic, Shanks, & Maynard, 2012): valuable (enable an organization to implement a value-creating strategy), rare (are in short supply), inimitable (cannot be perfectly duplicated by rivals), nonsubstitutable (cannot be countered by a competitor with a substitute).

Limitations and Directions for Future Research

This study suffers from some limitations. Firstly, the detailed, empirical tests on information tools for CI building should be conducted. Second, it should be investigated how CI tools work together with traditional BI tools (like: data base systems, data warehouse, OLAP) and others systems (ERP, CRM, SCM) in order to develop a holistic information repository for the organization. Third, in-depth interviews with ICT specialists and mangers should be conducted to obtain more information on users preferences and requirements for CI building

Future research might take some of the following directions. First, it would be valuable to build holistic approach for CI, including: planning, implementation, and control. Second, further research might explore the detailed paths of CI building. Lastly, further empirical investigations and precise validations are invited to explore the associations between CI, capabilities and strategic orientations of the organizations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی هوش رقابتی (CI) که به عنوان موضوعی مهم برای مجریان و محققین محسوب می شود، می پردازد. CI به عنوان زیر مجموعه هوش تجاری (BI) شناخته می شود به نحوی که موجب ایجاد تصویری متوازن و متعادل از محیط برای تصمیم گیران می گردد. این مفهوم در مورد جمع آوری و تحلیل اطلاعات پیرامون رفتار های عوامل مختلف بازار به منظور ارائه تصمیماتی مشخص بر اساس رویکرد بازار می باشد. اساسا این نوع اطلاعات دارای ماهیت نیمه ساختاری یا غیر ساختاری بر خلاف اطلاعات ساختار دهی شده مورد استفاده در BI می باشد. همچنین ابزار های اطلاعاتی استفاده شده جهت ساخت BI از کفایت چندانی برای CI برخوردار نیستند.

ماهیت این مطالعه تحقیقاتی اکتشافی و توصیفی بوده و هدف آن مروری بر مسئله CI و بررسی ابزار ها و تکنولوژی های ارتباطی مختلف برای ساخت CI می باشد.

ساختار این مقاله بدین صورت سازمان دهی شده است. در ابتدا، ایده CI بیان شده و مهم ترین تفاوت های بین BI و CI مورد اشاره قرار خواهند گرفت. سپس، مهم ترین ابزار ها و تکنولوژی های اطلاعاتی جهت ساخت CI ارائه خواهند شد. در نهایت، برخی از توصیه ها و مراجع به منظور ساخت CI در سازمان ها ارائه می شوند. همچنین برخی از محدودیت های این تحقیق نیز نشان داده می شوند. همچنین تحقیقات بیشتر در مورد CI نیز پیشنهاد خواهند شد.

این مقاله اطلاعات ارزشمندی را در مورد استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های ارتباطی مختلف جهت ساخت CI ارائه می کند. نتایج این تحقیق می تواند برای متخصصین ICT و همچنین برای سازمان هایی که در پی ساخت CI می باشند، مفید واقع شود.

مقدمه

امروزه منشا قدرت سازمان ها از زمین، پول و سرمایه به سمت منابع غیر ملموس تغییر یافته است (هرشل و جونز 2005؛ مک گوناگل و ولا 2002؛ موس و اتره 2003؛ نگاش و گرای 2008). سازمان ها با دانش، اطلاعات، هوش و دانایی اداره می شوند (لیاتواد و هاموند 2002؛ داونپورت و هریس 2007؛ ویکسوم و واتسون 2010). مزیت رقابتی نه تنها مبتنی بر محصولات و پول می باشد، بلکه وابسته به هوش، تکنولوژی، نرم افزار، آموزش و فرهنگ نیز است.

نگرش مبتنی بر منابع (RBV) که به عنوان یک نظریه شناخته در استراتژی شناخته می شود نشان می دهد که سازمان هایی با منابع ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تجدید و غیر قابل جایگزین از کارایی لازم جهت دستیابی به عملکرد ایده آل برخوردار می باشند (بارنی 1995). در روش تعمیم یافته RBV، منابع نشان دهنده ساختار های غیر ملموس شامل ساختار های سازمانی، انسانی و شبکه ها می باشد (اهن و یورک 2011). این روش مبتنی منبع دانش محور RBV سازمان ها را به حصول، دسترسی و حفظ تلاش های غیر ملموس تشویق می کند، زیرا این منابع به عنوان روش هایی محسوب می شوند که طی آن شرکت ها منابع ووردی و سرمایه های ملموس را ترکیب و انتقال می دهند (ویکلاندی و شفرد 2003). علاوه براین، منابع غیر ملموس از ابهام بیشتری برخوردار بوده و نسبت به منابع ملموس از قابلیت مشاهداتی کمتری برخوردار می باشند؛ بنابراین امکان تکثیر آن از سوی رقیبان وجود ندارد. جهت ایجاد مزیت رقابتی متناسب، بایستی منابع به صورت (کاسیک، شنگ و مایانرد 2012): ارزشمند (موجب توانمند شدن سازمان جهت اجرای یک استراتژی ارزش آفرین)، کمیاب (با تامین کم)، بی رقیب (غیر قابل تقلید توسط رقبا)، غیر قابل جایگزینی ( جایگزینی با محصول دیگر از سوی رقبا) باشند.

محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقات آینده

این تحقیق دارای محدودیت هایی نیز می باشد. اولا، بایستی آزمایشات تجربی دقیق در مورد ابزار های اطلاعاتی جهت ساخت CI انجام شوند. ثانیا، بایستی به بررسی نحوه کارکرد ابزار های CI جهت جمع آوری با ابزار های معمول BI (مانند سیستم های مبنای داده، انبار داده، OLAP) و دیگر سیستم ها (ERP، CRM، SCM) به منظور توسعه یک ساختاری اطلاعاتی مناسب برای سازمان پرداخته شود. ثالثا، بایستی مصاحبه های گسترده با متخصصین ICT و مدیران این حوزه جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد اولویت های کاربران و الزامات آنها جهت ساخت CI انجام شود.

بایستی تحقیقات آینده دارای جهت گیری های زیر باشند. اولا، ساختن یک روش مناسب برای CI شامل: طراحی، پیاده سازی و کنترل حائز اهمیت می باشد. ثانیا، بایستی تحقیقات بیشتری به بررسی مسیر های دقیق ساخت CI بپردازند. همچنین بایستی بررسی های تجربی و صحت سنجی های دقیق به بررسی رابطه بین CI، قابلیت ها و جهت گیری های استراتژیک سازمان ها بپردازند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10667 IranArze     10667 IranArze1     10667 IranArze2