تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عوامل توانمند ساز و فرایند های مدیریت موثر دانش – نشریه امرالد

عنوان فارسی: عوامل توانمند ساز و فرایند های مدیریت موثر دانش
عنوان انگلیسی: Enablers and processes for effective knowledge management
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9311
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت دانش، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: مدیریت صنعتی و سیستم های داده - Industrial Management & Data Systems
دانشگاه: دانشکده انفورماتیک، دانشگاه علوم و فناوری Takming، تایوان
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، عملکرد شغلی، توانمندسازها KM، فرآیند گردش دانش (KCP)، مدیریت دانش (KM)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: DOI 10.1108/IMDS-08-2013-0343
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مرور منابع

2-1 عوامل توانمند ساز دانش

2-2 فرایند های مدیریت دانش

2-2-1 فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش

2-2-2 ساختار سازمانی و فرایند فرایند گردش دانش KCP

2-3 فرایند های مدیریت دانش و عملکرد شغلی

3- روش

3-1 شرکت کننده ها

3-2 طرح پرسش نامه

4-نتایج

4-1 کنترل روایی و پایایی

4-3 صحت سنجی و تایید فرضیات

5- بحث

5-1 اهمیت فرهنگ سازمانی در فرایند گردش دانش

5-2 اهمیت ساختار سازمانی برای فرایند گردش دانش

5-3 تاثیر فرایند گردش دانش بر روی عملکرد شغلی

5-4 اهمیت عملی و آکادمیکی

6-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to attempt to assist firms in applying knowledge management (KM) through developing an integrated model which considers knowledge enablers, knowledge circulation processes (KCP), and job performance. Design/methodology/approach – This study utilizes a questionnaire technique to validate the proposed integrated model. Structural equation modeling also validated the model. Findings – All dimensions in the construct of organizational culture positively impact KCP. However, the formalized organizational structure appears to have a positive impact on KCP, while the autonomous organizational structure did not. This study also finds that KCP has a positive impact on both task outcomes and contextual job performance. Research limitations/implications – The integrated model, which served to examine the impact of KM enablers on KCP, from the standpoints of organizational culture and organizational structure, along with the impact of KCP on job performance, has improved understanding of the relationships among KM enablers, KCP, and job performance. Practical implications – Firms should carefully consider methods for adjusting internal structural designs or institute various mechanisms to promote the use of KM to maintain the organization’s long-term competitive advantage. Originality/value – The model contributes to firms’ understanding the influence of knowledge enablers on KCP, and provides a KM performance index for assessment of individual performance. Research results can provide enterprises with guidance for implementing initiatives for KM initiatives.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: هدف این مقاله تلاش برای کمک به شرکت ها در به کار گیری مدیریت دانش از طریق توسعه یک مدل یکپارچه می کند که به نوبه خود عوامل توانمند ساز دانش، فرایند های گردش دانش(KCP) و عملکرد شغلی را در نظر می گیرد.

طرح/روش/رویکرد: این مطالعه از روش پرسش نامه برای اعتبار سنجی و ارزیابی مدل تلفیقی پیشنهادی استفاده می کند. مدل سازی معادله ساختاری نیز مدل را ارزیابی می کند.

یافته ها: همه ابعاد در ساختار فرهنگ سازمانی بر KCP تاثیر می گذارند. با این حال، ساختار سازمانی رسمی اثر مثبتی بر روی فرایند های گردش دانش(KCP) دارد در حالی که ساختار سازمانی خودمختار اثر مثبتی ندارد. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که فرایند های گردش دانش(KCP) اثر مثبتی بر روی برایند وظایف و عملکرد شغلی زمینه ای دارد.

محدودیت ها و پیامد های تحقیق: مدل تلفیقی برای اندازه گیری عوامل موثر مدیریت دانش بر روی فرایند های گردش دانش(KCP) از دیدگاه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی همراه با اثر فرایند های گردش دانش(KCP) بر روی عملکرد شغلی دارای درک و دانش بالایی از روابط میان عوامل مدیریت دانش، فرایند های گردش دانش(KCP) و عملکرد شغلی می باشند.

محدودیت های کاربردی: شرکت ها باید به طور دقیق روش های تعدیل طرح های ساختاری درونی را در نظر بگیرند و از این روی مکانیسم های مختلفی برای بهبود استفاده از مدیریت دانش برای حفظ مزیت رقابتی بلند مدت سازمان دارند.

اصلیت/ارزش: این مدل به دانش و درک شرکت در خصوص اثر عوامل توانمند ساز دانش بر روی فرایند های گردش دانش(KCP) کمک کرده و یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد فردی ارایه می کند. نتایج می تواند یک دستور العمل مناسب را برای اجرای طرح های مدیریت دانش در اختیار شرکت ها فراهم کند.